Advertisement
BLOOMBERGHT GÜVEN ENDEKSİ ABONE OL

Endeksi oluşturan soruların detaylarına bakıldığında, tüketicinin hem mevcut durum algısında hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde iyileşme olduğu görülüyor.

Dünya ekonomisinde ivmelenen uluslararası ticaret ve büyümenin küresel anlamda finansal piyasalara olumlu yansıdığını izliyoruz. Bu eğilimin Türkiye’de de finansal piyasalara yansımaya devam ettiği görülüyor. Diğer taraftan, 1. Çeyrek büyüme verilerinde de görüldüğü gibi özellikle maliye politikalarının etkisiyle ekonomik aktivitede hareketlenme izleniyor. Muhtemelen bu gelişmeler Tüketici Güvenini olumlu etkiliyor.

Bu çerçevede gelecek 12 aya ilişkin beklentileri ölçen Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksi’nin yüzde 1,31 artarak 87,92 değerini aldığını izliyoruz. Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz dönemin başta konut ve otomobil olmak üzere alıveriş için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi’nin Haziran ayı ön anketinde yüzde 9,43 artarak 55,84 değerini aldığını görüyoruz.
 
Sonuç olarak, Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi ortalamada hem geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine göre hem de bu yılın ilk çeyreğine göre daha yüksek seyrediyor. Ekonomide büyümenin yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğine göre daha yüksek olma olasılığı yüksek görünüyor.