Advertisement

Tüketici Güveninde Eylül ayı ön endeksine göre gerileme izleniyor.

Endeksi oluşturan soruların detaylarına bakıldığında, tüketicinin Türkiye Ekonomisine ilişkin mevcut durum algısında iyileşme gözlenirken gelecek 12 aya ilişkin beklentilerde hem kişisel bazda hem de genel olarak gerileme görülüyor. Muhtemelen mevsimsel tüketim eğiliminin bir miktar arttığı izleniyor.

Bu çerçevede, içinde bulunduğumuz dönemin başta konut ve otomobil olmak üzere alıveriş için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Endeksi’nin Eylül ayında yüzde 1,90 artarak 51,67 değerini aldığını görüyoruz.

Siyasi, jeopolitik ve dünya ekonomisine ilişkin belirsizliklerin gelecek 12 aya ilişkin beklentileri olumsuz etkilediği ve Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi’ni yüzde 7,93 gerileterek 78,93 seviyesine indirdiği görülüyor.

Tüketici güveninde Haziran ayı sonrası yaşanan hafif düşüş eğilimi devam ediyor.