Advertisement

Endekste Aralık ayında başlayan yükselişin Ocak ayında hızlanarak devam ettiğini izliyoruz. 2017 yılı Ekim ve Kasım aylarında ağırlıklı olarak ABD ve AB ile yaşanan ilişkilerde ortaya çıkan yüksek tansiyonun aynı yılın Aralık ayında düşmesi, Ocak ayının ikinci yarısında başlayan Afrin operasyonunun başarılı bir şekilde sürdürülmesi ve tüm bu gelişmelerin başta döviz kurları olmak üzere finansal piyasalarda genel olarak olumlu hava estirmesi Tüketici Güvenindeki artışın temel nedenleri gibi görünüyor.

Bunlara ilaveten, makroekonomik göstergelerden büyüme ve istihdam verilerinin beklentilerden iyi gelmeye başlaması da güven artışının diğer önemli nedenleri gibi görünüyor.

Bu çerçevede, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi’nin Ocak ayında yüzde 22,85 artışla 89,05 değerini aldığını görüyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemin başta konut ve otomobil olmak üzere alışveriş için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketimi Eğilim Endeksi ise yüzde 43,83 artışla 74,78 değerini alıyor.

Jeopolitik ve siyasi riskler artmaz, global trendler ve maliye politikası desteği ile görece güçlü seyreden büyüme eğilimi devam ederse tüketici güveni güçlenen eğilimini koruyabilir görünüyor.