Advertisement

TCMB'nin imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 84 iş yerinin katılımıyla gerçekleştirdiği 2018 Güz Dönemi Yatırım Anketi yayımlandı.

Buna göre, bu yılın güz döneminde, 2018'de yapılan brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari artış oranı yüzde 32,4 olarak kayıtlara geçti.

2018'de yapılan yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artış oranı, çalışan sayısı 50 ila 249 ve 250 ila 499 arasında bulunan iş yerlerinde sırasıyla yüzde 32,5 ve yüzde 27,8 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu oran, çalışan sayısı 500'ün üzerinde olan iş yerlerinde ise yüzde 34,6 oldu.

Yatırımlar amaçlarına göre değerlendirildiğinde, 2018 yılındaki yatırımların daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesine yönelik olduğu, bunu sırasıyla üretimde verimliliğin artırılması, üretim kapasitesinin artırılması ve diğer yatırım hedeflerinin izlediği kaydedildi.

Güz dönemi anket sonuçlarına göre, 2019 yılı yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari fiyatlarla yüzde 23,2 oranında artacağı öngörüldü. 2019 yılındaki yatırımların daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesine yönelik olacağı, bunu sırasıyla üretimde verimliliğin artırılması,
üretim kapasitesinin artırılması ve diğer yatırım hedeflerinin izleyeceği tahmin edildi.

Yatırımları etkileyen unsurlar 2018 ve 2019 yılları için yanıtlanan denge değerleri itibarıyla değerlendirildiğinde, imalat sanayi
genelinde talep faktörünün yatırımları etkileyen en önemli unsur olduğu görüldü. Bunu sırasıyla beklenen karlar, teknik faktörler, diğer faktörler ve finansman kaynakları takip etti.

AA