Advertisement

Endeksi oluşturan soruların detayına baktığımızda, tüketicinin hem mevcut durum algısında hem de geleceğe yönelik beklentilerinde iyileşme görüyoruz.

Siyasi ve jeopolitik gelişmeler açısından önceki aylara göre iyileşmeler yaşanan artışın bir nedeni olarak söylenebilir. Döviz kurları ve faizlerde yaşanan gerileme diğer önemli bir neden görünüyor. Vergi indirimlerinin iç piyasada yarattığı hareketlenme de diğer önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.

Bu çerçevede, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi’nin Kasım ayında yüzde 1,34 artışla 80,13 değerini aldığını görüyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemin başta konut ve otomobil olmak üzere alışveriş için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Endeksi ise yüzde 96,57 gibi çok yüksek oranlı bir artışla 55,20 değerini alıyor. Artış oranının çok yüksek olmasının bir nedeni, endeksin Ekim ayında 28,08 gibi çok düşük bir değere gerilemesinin getirdiği baz düşüklüğüdür.

Tüketim eğilimindeki artışın ana nedeninin ise vergi oranlarındaki düşüşün özellikle otomobil ve beyaz eşya talebinde getirdiği hareketlenme ile beraber döviz kurlarında yaşanan gerileme olduğunu düşünüyoruz.

Endeks verileri, bu yılın son çeyreğinde iç talepte beklenen gerilemenin beklenenden bir miktar daha az olabileceğine işaret ediyor.