Advertisement
HABERLER ABONE OL

Elektronik para ihraç eden kuruluşlara 5 milyon TL ödenmiş sermaye şartı getirildi.

Bu kuruluşların fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetlerin verilmesinde en az 1 milyon TL, ödeme hesabının işletilmesi, para transferi ve havalesi, ödeme aracının ihraç veya kabulü gibi hizmetleri sunmasında ise en az 2 milyon TL ödenmiş sermaye şartını yerine getirmesi gerekiyor.

Ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ödeme hizmeti sağlayıcıları hakkında Merkez Bankası (TCMB) yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni yönetmelikle, 2014 yılında yayımlanan ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları hakkında yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelik, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ödeme hizmeti sağlayıcılarına, ödeme hizmetlerinin sunulmasına ve elektronik para ihracına esaslar düzenliyor.

Türkiye'de ödeme hizmetleri alanında faaliyette bulunmak veya elektronik para ihraç etmek üzere TCMB'ye yapılacak faaliyet izni başvuruları, istihbari inceleme aşaması ve nihai onay aşaması olmak üzere iki adımdan oluşacak. Faaliyet izni başvurusu yapan şirketin unvanının ödeme kuruluşu ya da elektronik para kuruluşu olduğunu gösterir ibareleri içermesi zorunlu olacak.

Ödeme ve elektronik para kuruluşları, mevduat veya katılım fonu kabul edemeyecek, kredi veremeyecek, ödenmesine aracılık edilen tutarları taksitlendiremeyecek. İşlemin her iki tarafının da Türkiye'de yerleşik olduğu ve Türkiye'de bulunan ödeme hizmeti sağlayıcılarının kullandığı ödeme işlemleri ile ilgili olarak Döviz alım satım işlemi yapamayacak. Döviz alım satım işlemi, işlemin taraflarından birinin yurt dışında bulunması ön şartıyla yönetmelikle belirlenen şartlar dahilinde mümkün olabilecek.

İlave özkaynak şartı getirilebilecek

TCMB, kuruluşa ödeme hizmeti olarak değerlendirilmeyen alanlarda faaliyet gösterebilmesi için ilave özkaynak bulundurma yükümlülüğü getirebilecek.

Ödeme fonları koruma hesapları ile elektronik para koruma hesapları, fon sahiplerinin haklarının tazmin edilmesi ve kuruluşun ilgili yasadan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini teminen ilgili banka tarafından bloke edilecek.

Ödeme ve elektronik para kuruluşları, bu hüküm uyarınca TCMB nezdinde; verilen hizmete göre 2 milyon TL, 3 milyon TL veya 5 milyon TL teminat bulundurmak zorunda olacak.

Baz teminat miktarı; müşteri sayısı 50 binden az olanlarda asgari, 50 bin ile 500 bin arasında olanlarda iki katı, 500 bin ile 5 milyon arasında olanlarda 3 katı, 5 milyondan fazla olması halinde ise dört katı olacak.