Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Temmuz ayı itibariyle Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı iki programın Temmuz ayında hayata geçeceğini açıkladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Müşterek Konsey toplantısında konuşan Elvan, "Temmuz ayıyla birlikte KGF destekli iki yeni mekanizma hayata geçecek.

İlk olarak, ihracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatı ile 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli kredi desteği sağlayacağız.

İkinci olaraksa, küçük ölçekli firmaların istihdama katkısının artırılması ve likidite sıkıntılarını azaltmak için, ilave olarak istihdam ettikleri her bir kişi için KGF kefaletiyle krediye erişim imkânı sağlayacağız.

Firmanın istihdama kattığı her bir kişi için, 12 ay boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden düşülecek."

"Haziran sonuna süre konan 35 reformun 31'i tamamlandı"

Elvan'ın açıklamalarında şu ifadeler öne çıktı:

Haziran sonuna süre koyduğumuz 35 eylem başlığından 31’ü tamamlanmış durumda.

Geriye kalan 4 eylemden, 2’sinin teknik çalışmalarına nihai halini verdik; 2 eylem içinse Yüce Meclisimizin takdirini bekliyoruz.

Böylece yılın ilk yarısı için öngördüğümüz eylemleri başarıyla tamamlamış durumdayız.

"KGF teminat politikaları değişiyor"

KGF’nin teminat verirken gözeteceği hususların başında, doğru yere ve doğru işe gidecek kredilerin teminatlandırılması olacaktır.

Özellikle mikro ve KOBİ ölçeğindeki firmalarımızın finansmana erişim imkanlarını artırmak ve teminat eksikliklerini gidermek için KGF kapsamında yeni destek mekanizmaları oluşturuyoruz.

Eximbank üzerinden; mevcut ihracatçılarımıza sağladığımız desteklerin yanında, yeni ihracatçıların da ortaya çıkmasını sağlayacak bir mekanizma tasarlıyoruz.

"Yatırım teşvik sistemi değişiyor"

Şirketinize yurt dışından sermaye gelmesi halinde vergi indirimini artıracağız.

Yatırımlarda kısmi tamamlama sonrasında da endeksleme yapılabilecek.

Büyük yatırımlarda, kısmi tamamlamayla birlikte hak kazanılan, ancak yararlanılamayan yatırıma katkı tutarının, yeniden değerleme yapılmak suretiyle enflasyon etkisinden korunmasını amaçlıyoruz.

Yatırım teşvik sisteminde hak edilen yatırıma katkı tutarının, diğer vergi borçlarına mahsubu imkânını da getiriyoruz.

"Vergi Usul Kanunumuzda önemli değişiklikler yapacağız"

İktisadi kıymetlerin değerlemesine ilişkin düzenlemeler başta olmak üzere, değerleme hükümlerini, ekonomide ve uluslararası alanda yaşanan gelişmeleri de dikkate alarak güncelleyeceğiz.

"Nakit teşvik modellerini çalışıyoruz"

Yatırımların teşviki noktasında da oldukça yenilikçi politikalar hayata geçecek.

Yatırım ve istihdam teşviklerinde sadeleştirmeye gideceğiz; etkin olmayanları kaldıracağız, etkin olanları da daha güçlü bir şekilde destekleyeceğiz.

Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek mal ve hizmet üretimine yönelik Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgelerini faaliyete geçireceğiz.

Yeni yatırım çekmek için nakit teşvik modellerini de çalışıyoruz.

Kredilerini ödeyemeyen firmalara yapılandırma imkanı

Bu kapsamda; nakit teşvik uygulamalarına proje bazlı teşvik sistemiyle başlamayı öngörüyoruz.
Finansa erişimin sizler için taşıdığı önemin farkındayız.

Biliyorsunuz salgının başlangıcında kredilerin takibe aktarım süresini 90 günden 180 güne çıkartmıştık.

Haziran’da süresi dolan bu esnekliği, Eylül ayı sonuna kadar uzattık.

Ayrıca, ödeme güçlüğü çeken firmalarımızın kredilerinin yeniden yapılandırılması için de çalışmalarımız devam ediyor.

Bunun için bankaların esas alacakları rehberleri hazırladık, önümüzdeki günlerde uygulamaya geçeceğiz.

Böylece kredilerini ödeyemeyen, ama aslında iyileşebilecek firmaların borçlarının yapılandırılması sağlanacak.

Geçici ödeme güçlüğü yaşayan sanayicimize mali durumunu düzeltme imkânı verilecek.