Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Finansal Kurumlar Birliği’nin 9. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, şirketlerin en önemli sorunlarından birinin zayıf sermaye yapısı ve dış kaynaklara erişim zorluğu olduğunu belirterek, banka dışı mali kuruluşların daha etkin olması gerektiğini söyledi.

“Finansal çeşitliliği sağlamak adına önemli adımlar atılsa da, maalesef hala arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamadık. Mali piyasalarımızda, büyük ağırlığı hala ticari bankalar alıyor” diyen Elvan, en büyük 5 bankanın aktif toplamının sektörün yaklaşık yüzde 55’ini oluşturduğunu ve bunun arzu ettikleri bir finansal piyasa yapısı olmadığını dile getirdi.

Kredi piyasasında aktif kalitesinin güçlendirilmesi amacıyla varlık yönetim şirketlerinin kapasitesini artıracak çeşitli adımlar atılacağını belirten Elvan, banka dışı mali kuruluşların tali bir rol üstlenerek finansal sektörün asli ve tamamlayıcı bir unsuru haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

"Yeşil finansman önemli fırsatlar sunuyor"

Kaynak sıkıntısının giderilmesinde sermaye piyasalarının ciddi bir alternatif olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Elvan, “Şirketlerimiz, varlığa dayalı menkul kıymet ihracı yoluyla fon elde etme imkânlarını denemeliler. Şimdiye kadar genellikle bankalarımızın kaynak sağladığı bu yöntemi banka dışı mali kuruluşlarımızın da uygulamasını temenni ediyoruz” dedi.

Yeşil finansmanın da önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Elvan, buralardan elde edilecek düşük maliyetli fonların hem banka hem de banka dışı finans sektörünün gelişiminde önemli rol oynayacağını söyledi.

Bakan Elvan’ın konuşmasında banka dışı mali kuruluşlar ile ilgili diğer konu başlıkları ise şöyle:

  • Banka dışı mali sektörde; rekabetin gelişmesi, müşteri haklarının korunması ve ekonomik etkinliğe katkının sağlanması açısından etkin bir düzenleme ve denetim çerçevesinin olması büyük önem arz ediyor.
  • Kamu tarafından yapılan düzenlemelerin yanında sektörün de kendini geliştirmek için daha fazla çaba göstermesi gerekiyor.
  • Gerekli alt düzenlemelerin tamamlanmasıyla şirketlerimiz; daha esnek hizmet kanallarına kavuşacak, hizmet kalitelerini ve verimliliklerini arttıracaktır.
  • Banka dışı kuruluşlarımızın, etkin bir iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi sistemleri kurması, bu kuruluşların profesyonel şekilde işlemesine de katkı sağlayacaktır.
  • Mart ayında yürürlüğe giren kanun değişikliği, banka dışı mali kuruluşlarımızın uzaktan erişim imkânlarıyla müşterileriyle sözleşme imzalamasını mümkün kıldı.