Advertisement

ÇAĞLAR KUZLUKLOĞLU BLOOMBERG HT - ARAŞTIRMA

2022 yılı yükselen ve giderek kalıcı hale gelen enflasyon baskısı ve büyüme kaygıları ile başlarken, yılın ilk yarısının sonuna gelene dek özellikle küresel hisse piyasalarında yaşanan kayıplar yatırımcıları derinden etkiledi.

BIST’te ise başta savaş olmak üzere olumsuz haber akışları ve seyirler etkili olsa da, dünyadaki belirgin negatifliğe kıyasla daha ılımlı bir hava öne çıktı. Keza MSCI endekslerinde de görülebileceği üzere küresel hisse gruplarının gerileme evrelerinde Türk Hisseleri daha yatay seyredebildiler.


Aralık ayından Haziran sonuna değin TÜİK rakamlarına göre TÜFE’de yüzde 42,35’lik bir yükseliş görüldü. Gönüllü BES fonları içerisinde hisse tipi ve hisse ağırlığı bulunan 4 fon, yıl başından beri oluşan bu enflasyon karşısında getiride öne çıkabildiler. Geçen yılın getirideki gözdeleri olan altın, Eurobond ve Dövizli-yabancı enstrümanlı fonlar ise 2022’nin ilk 6 ayında daha geri planda kaldılar.

Yatırım fonlarında ise gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi fonları hariç tutularak performanslara bakıldığında yine hisse ağırlığı olan fonlar ciddi getiriler sağladı. Belirtilen kriterle performanslar göz önüne alındığında, çoğunlukla hisse senedi barındıran 34 yatırım fonu 6 aylık enflasyonun üzerinde kaldı. Geçtiğimiz yıl küresel hisse piyasalarındaki pozitif seyir ve dövizdeki görünüm ile öne çıkan yabancı hisse içerikli fonlar ise bu yılki düşüşlerden oldukça negatif etkilendi.

Gönüllü BES ve yatırım fonlarına oranla çok daha sade içeriklere sahip OKS fonlarında da 2021’de olduğu gibi BIST’in seyri pozitif performanslara damgasını vurdu. Hisse ağırlıklı 3 fon, 2022’de tercih edenleri enflasyona karşı koruyabildiler.


Dünyada reel getiri arayışının ve hemen tüm varlık sınıfları üzerinde sert fiyat hareketi baskısının belirginleştiği yılın ilk 6 ayında TL bazlı performansı ile öne çıkan BIST 100 , dolar bazında da dünya endeksleri içerisinde pozitif tarafta yer aldı. BIST 100’deki bu görünüm emeklilik ve yatırım fonlarında da performansta olumlu tabloların görülmesine ön ayak oldu.