Advertisement

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Alt Komisyonundan geçti.

Alt komisyon, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, imza sahibi olarak söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, teklifle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Şatıroğlu'nun konuşmasının ardından, ilgili kurum ve kuruluşların yanı sıra STK temsilcileri, teklife ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdi.

Kanun teklifi, maddelerinin görüşülmesi ile benimsendi.

Teklifin 14. maddesi üzerinde verilen önergenin kabul edilmesiyle, kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretenlerin yanı sıra lisanssız elektrik üretim faaliyetinde bulunanların da ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri elektrik enerjisini dağıtım sistemine vermeleri halinde "I" sayılı cetveldeki fiyatlardan 10 yıl süreyle faydalanması imkanı getirildi.

Teklif, maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlar dışında, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğunun kaldırılmasını öngörüyor.

BOTAŞ tarafından yapılacak her türlü doğalgaz alımının, Kamu İhale Kanunu'nun dışında tutulmasını kapsayan teklif, TEİAŞ'ın bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarında düzenlenen sistem kullanım ihlallerinin takibini yapmasını, ihlal durumu tespit edilen tüzel kişilere cezai şart ve diğer yaptırımları uygulamasını düzenliyor.

Teklif, MTA tarafından ihale edilen alanların satışlarına ilişkin ihale bedellerinin taksitlendirilerek ödenebilmesini de içeriyor.