Advertisement

Sabancı Holding ve E.ON’un çoğunluk hisselerine sahip olduğu ve halka açık bir yapıda faaliyetlerini yürüten elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi Enerjisa Enerji, ticarethane, sanayi ve kamu kurumları başta olmak üzere tüm müşterilerine elektrik tedariğinin yanısıra güneş enerjisi sistemleri, atık ısı geri kazanımı, basınçlı hava, ısıtma, soğutma ve havalandırma (HVAC), elektrik motorları ve aydınlatma (LED dönüşümü) gibi alanları başta olmak üzere enerji verimliliği uygulamaları, elektrikli araç şarj istasyonu yönetimi ve yeşil enerji sertifikasyonuna kadar birçok çevre dostu ve sürdürülebilir enerji çözümünü biraraya getirdiği ‘İşimin Enerjisi’ çatısı altında toplanan ürün ve hizmetlerini tanıttı.

Enerjisa Enerji, takip ettiği global trendlerin başında gelen e-mobilite alanında faaliyet göstermek için 2008 yılında Türkiye’de sürdürülebilir ve çevreye duyarlı gelecek kurma amaçlı bir girişim olan Eşarj’ın çoğunluk hisselerini 2018 yılında satın aldı. Eşarj ile beraber, müşterilerine isterlerse kendilerine özel şarj istasyonu sağlayarak, isterlerse de halka açık alanlarda 350’den fazla istasyon ağı ile elektrikli araçlar için teknoloji odaklı e-mobilite çözümleri sunuyor.

‘İşimin Enerjisi’ kapsamında, karbon ayak izini düşürmeye odaklanan şirketler için farklı çözüm alternatifleri de yer alıyor. Yeşil enerji ürünüyle Enerjisa Enerji, sürdürülebilir bir dünya için yenilenebilir enerji kaynaklarını destekliyor ve elektrik tüketimlerinden kaynaklı sera gazı salınımlarını azaltmak ya da sıfırlamak isteyen müşterilerine ‘Karbon Azaltım Sertifikası’ ve ‘Yenilenebilir Enerji Sertifikası’ tedarik ederek cevap veriyor. Bu sertifikalar sayesinde şirketler, yeşil enerji tüketim oranını, istekleri doğrultusunda yüzde 100’e kadar çıkarabiliyorlar.

Enerjisa, enerjinin tüketildiği yerde üretilmesi yaklaşımıyla işletilen Kojenerasyon (Birleşik Isı – Güç Üretimi) sistemleri için uçtan uca hizmet sunuyor. Bu kapsamda, tüm fizibilite, tasarım, satın alma, yatırım, kurulum, işletme ve bakım süreçlerini uzman ekipleriyle birlikte yürütüyor ve çalışmalar sonucunda müşterinin, maliyet avantajı elde etmesini ve konvansiyonel enerji üretimine göre çok daha verimli bir şekilde karbon salınımını azaltarak karbon ayak izini azaltması sağlanıyor.