Advertisement
EMTİA - ENERJİ ABONE OL

EBRU USTA/BLOOMBERG HT PARA VE SERMAYE PİYASALARI MÜDÜRÜ

Enerjisa’nın net kârı ikinci çeyrekte piyasa beklentisini aşarak 1,98 milyar TL oldu. Şirketin ilk yarıda net kârı ise yıllık bazda yüzde 100 artışla 2,35 milyar TL oldu.

2022’nin ilk yarısında gelirlerini yıllık yüzde 49 artırarak 9,94 milyar TL faaliyet geliri elde eden Enerjisa’nın faiz ve vergi sonrası serbest nakit akışı ise ilk yarıda önemli bir iyileşme kaydetti. İlk yarıda serbest nakit akışı 2,17 milyar TL’ye yükseldi.

Geçen yılın ilk yarısında 14,8 milyar TL olan toplam borç seviyesi bu yılın ilk yarısında 17,9 milyar TL oldu. Bu tutarın 9,9 milyar TL’si banka kredilerinden; 8,0 milyar TL’si tahvillerden oluşuyor. Net finansal borçların son 12 aylık faaliyet gelirlerine oranı 0,6 seviyesine geriledi.

Enerjisa’nın 2023 yıl sonu faaliyet gelirleri hedefi 20 –24 milyar TL olarak korunurken 2023 net kâr için 4,5-6,0 milyar TL olarak belirlenen tahmin 5,0–6,0 milyar TL olarak güncellendi. 2023 yılı için düzenlemeye tabi varlık tabanı hedefi 30 –35 milyar TL ve toplam yatırım tutarı 11 –15 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

Şirket depremin mali tablolar üzerindeki etkileriyle ilgili de bir açıklama yaptı. Deprem etkilerinin mali tablo ve varlıklar üzerinde sınırlı etkiye sahip olduğu belirtilirken düzenlemeye tabi varlık tabanı ve ilgili yatırım getirilerinin depremden etkilenmediği ifade edildi.

Deprem bölgesindeki şebekelerin maksimum düzenleyici sigorta tutarı kadar sigorta kapsamında olduğu, bu nedenle yönetmelik, şebekelerin aldığı tüm maddi hasarı kapsadığı, EPDK’nın 27 Temmuz 2023 tarihli kararı uyarınca, Toroslar Bölgesi’ndeki bütün deprem giderlerinin tazmin edileceği, şebeke restorasyon ve onarımına ilişkin faaliyet giderleri ve diğer depreme ilişkin giderlerin kontrol edilemeyen faaliyet gideri olarak sınıflandırılacağı ve düzenlemeye tabi gelirlerle ilişkilendirileceği belirtildir.

Eksik sayaç okumalarından etkilenen kayıp kaçak verimliliği için gerçekleşmeyle örtüşen yeni bir 2023 kayıp kaçak oranı hedefi konulacağı, giderlerin ilgili gelirlere eşlenmesiyle 2023 ilk yarı finansallarının bahsi geçen değişikliklerin çoğunu yansıtmakta olduğu belirtilirken kayıp kaçak hedeflerinin bir sonraki çeyrekte güncellenmesinin beklendiği ifade edildi.

Deprem kapsamında yapılan 98 milyonTL’lik insani yardımın, tek seferlik gider olarak kaydedilmiş olduğu ve bu dönemki net kâr altında düzeltildiği ifade edildi.

EBRU USTA/BLOOMBERG HT PARA VE SERMAYE PİYASALARI MÜDÜRÜ

İş Bankası, yılın 2. çeyreğinde 13,26 milyar TL’lik piyasa beklentisinin üzerinde, 18,6 milyar TL net dönem kârı elde etti.

Bankanın net kârı bir önceki çeyrekte 12,9 milyar TL ve geçen yılın ikinci çeyreğinde 14,54 milyar TL seviyesindeydi. Bankanın 2022 yılının tamamında ise net kârı 61,5 milyar TL olmuştu.

İş Bankası'nın bu yılın ikinci çeyreği sonunda özkaynak kârlılığı yüzde 31,7 seviyesinde gerçekleşti. 2022 yılının sonunda ise bu oran yüzde 46,8 olmuştu. Bankanın 2023 sonu için hedefi de özkaynak karlılığı rasyosunun yüzde 30’lar seviyesinde sürdürülmesi yönünde.

2022 sonu için, enflasyondan arındırılmış olarak hesaplanmış bankanın özkaynak karlılığı, benzer bankalar arasındaki en yüksek oran olan yüzde 20’ler civarında hesaplanmıştı.

Bankanın aktif kârlılığı ise bu çeyrekte yüzde 3,9 oldu. Bankanın 6,5 milyar TL’lik serbest karşılık bakiyesine göre düzeltildiğinde 2023 Haziran itibarıyla özkaynak kârlılığı yüzde 33,6 olarak hesaplandı.

Bankanın yılın ilk yarısında swap maliyeti dahil net faiz geliri geçtiğimiz yılın ilk yarısına göre yıllık bazda yüzde 24 artışla 32,1 milyar TL olurken swap maliyetine göre düzeltilmiş net faiz marjı ise son çeyrekte, bir önceki çeyrekteki yüzde 6,4’ten yüzde 4,3’e geriledi. Bu yılın ilk yarısından net faiz marjı yüzde 5,2 olurken kümüle net faiz marjında TÜFEX etkisi yüzde 1,6 olarak hesaplandı. Bankanın 2023 sonu için hedefi net faiz marjının yüzde 5 seviyelerinde sürdürülmesi yönünde.

Bankanın mevduatları ikinci çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 21,9 ve kredileri aynı dönemde yüzde 15,1 büyüdü.

2022 sonunda 278,3 milyar TL seviyesinde bulunan bankanı toplam menkul kıymetleri ilk çeyrek sonunda 334,4 milyar TL seviyesine yükselmişti. Haziran sonu itibarıyla ise toplam menkul kıymet portföyü çeyreklik yüzde 34 büyümeyle 369,4 milyar TL oldu. Menkul kıymetlerin yaklaşık yüzde 74’ünü TL bazlı menkul kıymetler oluşturdu. TL menkul kıymetlerin yaklaşık 109 milyar TL’si TÜFE’ye endeksli menkul kıymetlerden oluştu.

Net ücret ve komisyonlar bu yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 21,3 artışla 7 milyar 467 milyon TL’ye yükseldi. Bankanın ikinci çeyrekteki takipteki kredi rasyosu yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşti.

Bankanın solo rakamlara göre çekirdek sermaye oranı ve ana sermaye oranı yüzde 17,6 olurken, sermaye yeterlilik oranı yüzde 21,3 seviyesinde gerçekleşti. Böylece tüm oranlar 2022 yılı minimum yasal limitlerinin üzerinde kaldı.

Banka 2023 yıl sonu beklentilerinde güncellemeye gitti

İş Bankası’nın paylaştığı 2023 yıl sonu beklentilerine göre; net faiz marjında (swap maliyetine göre düzeltilmiş) önceki yüzde 5 üzeri olan hedef yüzde 5 civarına güncellendi. Net ücret ve komisyon gelirleri için daha önceki çeyreklerde belirlenen yüzde 80 civarındaki artış hedefi ise yüzde 100 civarına ve faaliyet giderleri artışı da yüzde 80’den yüzde 100 civarına güncellendi.