Advertisement

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na gelen temettü gelirlerinin tek hazine hesabına aktarıldığını, fakat bunun kurumların parasının alınması gibi algılanmamsı gerektiğini, gelen kaynakların tek hesapta toplandığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe sunumunda konuşan Bakan Ersoy konuyla ilgili soruları şöyle yanıtladı:

Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu 8 Ağustos 2018 tarihli ve 17 sayılı Tek Hazine Kurumlar Hesabına Alınacak Kamu İdareleri ve Hesaplarının Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünün bila tarihli 217586 sayılı yazısına istinaden 20 Mart 2020 tarihinde Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamında sisteme dâhil oldu.Yani, parası alınmıyor, tek hesapta toplanıyor.

Tek Hazine Kurumlar Hesabında yer alan Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumuna ait nakit mevcudunun değerlendirilmesi sonucu elde edilecek nemaların paylaşımıyla ilgili burada haklı bir eleştiri var, zaten bununla ilgili bir çalışma da yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yasal bir düzenleme hazırlığı yürütülmüştür, en kısa sürede zaten bu yasal düzenleme de yapılacak ve bütün o nema hakları da kendisine verilecektir.