Advertisement

Eti Maden İşletmeleri'nin ana statüsü yenilendi, işletmenin sermayesi 1,5 milyar TL olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yer alan ana statüyle işletmenin faaliyet alanı, yönetim kurulu, işletmeye ait müessesler ve iştiraklerle ilgili konular yeniden düzenlendi.

Statüye eklenen geçici maddeye göre, mülga Eti Holding AŞ ile mülga Eti Bor Aş ve Eti Zeolit AŞ'nin sözleşmeleriyle taraf olduğu dava ve icra takipleri Eti Maden İşletmeleri AŞ tarafından yürütülecek.