Advertisement

Türkiye İstatistik Kurumu’nun "İstatistiklerle Aile 2020" bülteni yayımlandı.

Buna göre evlenme sayısı 2020’de 487 bin 270 olarak 11 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Evlenme sayısı 2012’de 603 bin 751 ile 10 yılın en yüksek seviyesine çıkmış, 2016-2019 yılları arasında 500 binin üzerinde seyretmişti.

Sonuçlara göre Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü azalma eğilimi göstererek 2020 yılında 3,30 kişiye düştü. 2020 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 5,75 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak ilini 5,25 kişi ile Şanlıurfa ve 5,16 kişi ile Hakkari izledi. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,61 kişi ile Çanakkale oldu. Bu ili, 2,66 kişi ile Tunceli ve 2,68 kişi ile Eskişehir izledi.