Advertisement

Cari denge Eylül ayında 1,65 milyar dolar fazla verdi.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi ödemeler dengesinin Eylül'de 1,25 milyar dolar fazla vereceği yönündeydi.

Eylül'de on iki aylık cari işlemler açığı 18,4 milyar dolar oldu.

TCMB'nin değerlendirmesine göre, bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2,7 milyar dolar azalarak 1,02 milyar dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 1,9 milyar dolar artarak 3,7 milyar dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Eylül ayında 3,3 milyar dolar fazla verirken bu ay 5,6 milyar dolar fazla verdi.

Rezervlerde artış sürdü

Eylül'de doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 1,22 milyar dolar tutarında net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 62 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 189 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Resmi rezervlerde Eylül'de 5,6 milyar dolar net artış gözlendi.