Advertisement
 • 01
  EYT masaya gelirken Almanya ve Finlandiya'da sistem nasıl işliyor?

  ALMANYA

  Almanya'da emeklilik yaşı erkek ve kadınlar için 67

 • 02
  EYT masaya gelirken Almanya ve Finlandiya'da sistem nasıl işliyor?

  60 yaşını dolduranlar 35 yıllık çalışma süresini tamamlamışsa dereceye göre iş göremezlik raporu alarak erken emekli olabiliyorlar.

  63 yaşını doldurduklarında ise 35 yıllık çalışma süresini tamamlamış olma şartıyla iş göremezlik raporuna gerek olmaksızın 67 yaşını beklemeden emekli olabiliyor.

 • 03
  EYT masaya gelirken Almanya ve Finlandiya'da sistem nasıl işliyor?

  60 yaşını doldurup en az 15 yıl çalışma süresi olanlar ise;

  Son 10 yılda en az 8 yıl prim yatırmış olma

  Son 1,5 yılda ise 52 hafta işsiz kalmış olma şartıyla erken emekli olabiliyor.

  Erken emekli olanların maaşından her yıl için yüzde 2-3 oranında kesinti yapılıyor.

   

 • 04
  EYT masaya gelirken Almanya ve Finlandiya'da sistem nasıl işliyor?

  67 yaşı doldurulduğunda ise gerçekte olması gereken emekli aylığı ile mevcut aylığı arasında fark varsa o fark tamamlanıyor. Örneğin 67 yaşında 3 bin Euro emekli maaşı alması gerekirken 2.200 Euro'da kaldıysa 800 Euro fark tamamlanarak emekli maaşı almaya devam ediyor.

  Almanya'da prim günü şartı ise 5 yıl. 5 yılı tamamlayanlar direkt yaşı bekliyor.

 • 05
  EYT masaya gelirken Almanya ve Finlandiya'da sistem nasıl işliyor?

  FİNLANDİYA

  Maaş esaslı emeklilik hakkı çalışarak ve girişimcilik yapılarak kazanılıyor. İşveren bütün çalışanları için emeklilik sigortası almak ve sigorta primlerini ödemekle yükümlü. Girişimciler sigorta primlerini kendileri ödüyor.

   

 • 06
  EYT masaya gelirken Almanya ve Finlandiya'da sistem nasıl işliyor?

  Halk emekliliği ve garantili emeklilik ise maaş esaslı emekliliği olmayan veya emeklilikleri çok az olan emeklilere yönelik uygulanıyor.

  Her iki emeklilik sisteminde yaşlılık ve maluliyet emekliliği bulunuyor.

   

 • 07
  EYT masaya gelirken Almanya ve Finlandiya'da sistem nasıl işliyor?

  65 yaşını dolduranlar maaş esaslı emekliliği olmayan ya da emeklilik için primleri çok az olanlar 'halk emekliliği' kazanabiliyor.

  61 yaşını dolduranlar asgari yaşlılık emekliliği yaşından önce kısmi emekliliğe ayrılabiliyor. Buna kısmi erken yaşlılık emekliliği deniyor. Ancak burada emekli aylığının yüzde 25-50 aralığında daha az ödenmesine emekli adayıyla birlikte karar veriliyor.

 • 08
  EYT masaya gelirken Almanya ve Finlandiya'da sistem nasıl işliyor?

  Finlandiya'da asgari yaşlılık emekliliği tarihi geldiğinde kısmi emeklilik aylığı bunun altında kalınca emeklilik aylığının tamamlanmasına karar verilmişti.

  Bu süreçte emekli adayı tam gün çalışmaya devam etme ya da işvereniyle daha kısa çalışma süresi konusunda anlaşabiliyor. Ayrıca istediği taktirde işinden tamamen ayrılabiliyor.