Advertisement

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Uluslararası Gıda İsrafı ve Politikaları Uzmanı Camelia Bucatariu, Gıda Kaybı Endeksi'nin ilk küresel tahmininin bu yıl açıklandığını belirterek, "Son verilere göre, dünyada tarladan satış aşamasına kadar giden süreçte gıdaların yüzde 13,8'i kaybediliyor" dedi.

Bucatariu, FAO'nun 2011'de başlattığı "Gıdayı Koru (Save Food)" girişiminin israfa karşı gıda endüstrisi, araştırmacılar, politika yapıcılar ve sivil toplum kuruluşları arasında diyalog oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Girişimin gıda israfını farklı açılardan ele aldığını ifade eden Bucatariu, bu konuda etkili çözümlerin geliştirilmesine yönelik kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına destek verdiklerini bildirdi.

Bucatariu, "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" kapsamında FAO'nun Küresel Gıda Kaybı Endeksi'ni geliştirdiğine işaret ederek, örgütün aynı zamanda Uluslararası Gıda İsrafı Koalisyonu ile israfın azaltılması için farkındalığı geliştirmeyi amaçlayan çocuklara yönelik bir eğitim paketi bulunduğunu dile getirdi.

- FAO'dan ulusal gıda israfı stratejisine destek

FAO'nun Gıda Kaybı Endeksi'nin ilk küresel tahminini bu yıl açıkladığına dikkati çeken Bucatariu, "Son verilere göre, dünyada tarladan satış aşamasına kadar giden süreçte gıdaların yüzde 13,8'i kaybediliyor." diye konuştu.

Bucatariu, Türkiye'de gıda kaybı ve israfına yönelik yapılan bir çalışmanın sonuçlarına değinirken de "Türkiye'de yılda yaklaşık 26 milyon ton gıda israf oluyor ve bunların çoğunu meyve ve sebzeler oluşturuyor. Ülkede üretilen meyve ve sebzelerin yüzde 53'ü tarladan tüketiciye ulaşana kadar israf ediliyor." ifadelerini kullandı.

Gıda kaybı ve israfının üretim sürecinden tüketime kadar önem taşıdığını vurgulayan Bucatariu, FAO'nun 2020'de açıklanması öngörülen Türkiye'nin Ulusal Gıda Kaybı ve İsrafının Önlenmesi, Azaltılması ve İzlenmesi Stratejisi için de destek verdiğini belirtti.

- "Plansız alışveriş israfa neden oluyor"

Bucatariu, gıda kaybı ve israfının nedenleri ve çözümlerinin bir gıda zincirinden diğerine farklılık gösterdiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığının yürüttüğü bir araştırmaya göre, Türkiye'de tüketicilerin yüzde 5,4'ü kalan yemekleri attıklarını, satın aldıkları gıdanın yaklaşık yüzde 23'ünün ise tüketilmeden çöpe gittiğini belirtiyor. Aynı çalışmaya göre, tüketicilerin sadece yüzde 31'i önceden hazırlanmış bir listeyle alışverişe gidiyor. Plansız ve fazla miktarda yapılan alışveriş alınan gıdaların bozulmasına neden oluyor. Bir başka çalışmaya göre, hane halkının en çok attığı yiyecek grubunu yüzde 42 ile meyve ve sebzeler oluşturuyor, ikinci sırada yüzde 41 ile süt ve süt ürünleri geliyor."

- "Tüketicilerin farkındalığı artırılmalı"

Bucatariu, Türkiye'de gıda israfına neden olan davranışların tartışılmaya başlandığına işaret ederek, ülkede yaşayan vatandaşların yanı sıra turistlerin de gıda israfının bir nedeni olduğunu ve her iki tüketici grubunun da konuya dair farkındalığının artırılması gerektiğini söyledi.

 

AA