Advertisement

Fed tarafından yeni yayınlanan rapora göre, iklim değişikliği ABD'li perakende işçilerinin gelirlerinde büyük salınımlara yol açabilir.

Bu ay yayınlanan analizde, Fed ekonomisti Brigitte Roth Tran gelir eşitsizliğinin, çalışma saatleri ve maaşlarının satışlara bağlı olduğu perakende işçilerinin değişken hava koşullarından dolayı işlerinin etkilendiğinin farkına varması ile beraber artabileceğini belirtti. Bu işçiler ABD işgücü toplamının yüzde 10'unu oluşturuyor.

Roth Tran tüketicilerin alışevrişlerinin şimdiden hava durumuna göre dış mekan ve iç mekan arasında değiştiğini fark ettiklerini söyledi. Roth Tran, "Perakende sektörünün hava koşullarına duyarlılığı, çalışma saatleri ve ücretleri günlük satış faaliyetine dayanan ve ekonomik durumları tahmin edilemeyen gelirden olumsuz etkilenen düşük gelirli çalışanların gelir oynaklıklarını artırabilir" dedi ve "İklim değişikliğinin perakende sektörü üzerindeki etkisini anlamak, iklim değişikliğinin etkilerine adapte olma ve bunları ölçmenin önemli bir bileşeni" şeklinde görüş bildirdi.

Geçen ay yayınlanan başka bir araştırma raporuna göre, küresel ısınmanın finansal istikrarın ve ekonominin üzerinde kötü etkileri olduğu kabul edilirken, Paris Anlaşması ile iklim değişikliğinin temposunu azaltmanın belirgin ekonomik faydaları olduğu gösteriliyor.