Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ihaleye ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ihale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü yöntemiyle gerçekleştirilecek, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

Geçici teminat tutarının 30 milyon lira olarak belirlendiği ihaleye, 7 Temmuz'a kadar teklif verilebilecek.

İhaleye, gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları (OGG) katılabilecek.

Yatırım fonları ancak OGG'ye dahil olarak ihalede yer alabilecek. OGG, sadece yatırım fonlarından oluşamayacak ancak yatırım fonlarının hissedarı olduğu tüzel kişiliğe sahip şirketler tek başlarına veya OGG'ye dahil olarak ihalede bulunabilecek.

Özelleştirme geliri 33 yılın dibini görmüştü

Türkiye'de 2013'te zirveye ulaşan özelleştirme salgının etkili olduğu 2020 yılında durma noktasına gelmişti.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı verilerine göre 2020 yılında Türkiye'de sadece 22 milyon dolarlık özelleştirme geliri elde edildi. Böylelikle özelleştirme gelirlerinde 1987 yılından bu yana en düşük seviye kaydedildi. Türkiye'de özelleştirmeler 1986 yılında başlamıştı.

İdare, 2020 yılında 2 elektrik üretim santrali, 1 liman ve muhtelif sayıdaki taşınmaz olmak üzere çeşitli alanlarda 80 özelleştirme ihalesini tamamladı.

Geçen yıl özelleştirme uygulamalarından yaklaşık 22 milyon dolar gelir elde edildi. Geçmiş yıl taksitleriyle birlikte özelleştirmeden 2020'de sağlanan gelir 677 milyon doları buldu. Hazineye yapılan transfer tutarı ise aynı dönemde 588 milyon dolar olarak gerçekleşti.