Advertisement

Finansal kesim dışındaki firmaların net Döviz açığı, Şubat'ta 170 milyar 434 milyon dolar seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, Şubat'ta bir önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 3 milyar 106 milyon dolar arttı, yükümlülükleri ise 2 milyar 340 milyon dolar azaldı.

Böylece net döviz pozisyon açığı, 170 milyar 434 milyon dolar olarak gerçekleşerek, bir önceki aya göre 5 milyar 446 milyon dolar düşüş kaydetti.

Varlık dağılımı incelendiğinde, Şubat'ta bir önceki aya göre ihracat alacakları 97 milyon dolar azalırken, yurt içi bankalardaki mevduat 3 milyar 11 milyon dolar, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 190 milyon dolar arttı. Sonuç olarak varlıklar 3 milyar 106 milyon dolar artış kaydetti.

Yükümlülük dağılımında ise Şubat'ta bir önceki aya göre ithalat borçları 987 milyon dolar, yurt içinden sağlanan nakdi krediler 705 milyon dolar ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler 648 milyon dolar azaldı. Bunlara bağlı olarak yükümlülüklerde 2 milyar 340 milyon dolar düşüş gerçekleşti.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Şubat'ta bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 127 milyon dolar, uzun vadeli olanlar 578 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 414 milyon dolar, uzun vadeli krediler 221 milyon dolar geriledi.

Aynı dönemde, kısa vadeli varlıklar 108 milyar 730 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 98 milyar 13 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası, Şubat'ta 10 milyar 717 milyon dolar gerçekleşerek ocak dönemine göre 4 milyar 457 milyon dolar artış kaydetti. Bu gelişmelerle kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı da yüzde 33 oldu.