Advertisement

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), nisanda bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak 138,6'ya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından nisan ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Nisan ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, FHGE, nisanda bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak 138,6'ya düştü.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi azalış, son üç aydaki iş durumu artış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlendi. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise zayıfladı.

Son üç aydaki istihdama ilişkin olarak, bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyir azalış bildirenler lehine dönerken, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıflayarak devam etti.

Nisanda, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler
itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" sektöründe bir önceki aya göre 2,4
puanlık azalış, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal
Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde sırasıyla 13,0 ve 10,1 puanlık artış oldu.