Advertisement

Finansal kesim dışındaki firmaların net Döviz açığı, ocakta 175 milyar 236 milyon dolar seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, ocakta bir önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 746 milyon dolar arttı, yükümlülükleri ise 3 milyar 414 milyon dolar azaldı.

Böylece net döviz pozisyon açığı, 175 milyar 236 milyon dolar olarak gerçekleşerek Aralık 2019 dönemine göre 4 milyar 160 milyon dolar düşüş kaydetti.

Varlık dağılımı incelendiğinde, ocakta bir önceki aya göre ihracat alacakları 130 milyon dolar azalırken, yurt içi bankalardaki mevduat 672 milyon dolar, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 57 milyon dolar arttı. Sonuç olarak varlıklar 746 milyon dolar artış kaydetti.

Yükümlülük dağılımında ise ocakta bir önceki aya göre ithalat borçları 286 milyon dolar artarken, yurt içinden sağlanan nakdi krediler ile yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 2 milyar 896 milyon dolar ve 804 milyon dolar azaldı. Bunlara bağlı olarak yükümlülüklerde 3 milyar 414 milyon dolar düşüş gerçekleşti.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, ocakta Aralık 2019 dönemine göre yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 730 milyon dolar, uzun vadeli olanlar 2 milyar 166 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 573 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 1 milyar 92 milyon dolar geriledi.

Aynı dönemde, kısa vadeli varlıklar 105 milyar 879 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 99 milyar 461 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası, ocakta 6 milyar 418 milyon dolar gerçekleşerek Aralık 2019 dönemine göre 846 milyon dolar artış kaydetti. Bu gelişmelerle kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı da yüzde 33 oldu.

AA