Advertisement

Finansal kesim dışındaki firmaların net Döviz pozisyon açığı haziranda 184 milyar 258 milyon dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran 2019 dönemine ait finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verilerini yayımladı.

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları haziranda bir önceki aya göre 2 milyar 410 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 634 milyon dolar arttı.

Net döviz pozisyon açığı ise 184 milyar 258 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki aya göre 3 milyar 44 milyon dolar artış kaydetti.

Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 472 milyon dolar ve 2 milyar 254 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 298 milyon dolar yükseldi.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 2 milyar 572 milyon dolar artarken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ile ithalat borçları sırasıyla 512 milyon dolar ve 1 milyar 426 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında haziranda yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler bir önceki aya göre 1 miyar 748 milyon dolar, uzun vadeli olanlar ise 824 milyon dolar arttı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 262 milyon dolar ve uzun vadeli krediler de 676 milyon dolar düşüş kaydetti.

Haziran'da kısa vadeli varlıklar 101 milyar 292 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 93 milyar 438 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu ise 7 milyar 854 milyon dolar gerçekleşerek bir önceki aya göre 3 milyar 194 milyon dolar daha düşük fazla verdi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı ise yüzde 30 düzeyinde gerçekleşti.

AA