Advertisement
17 MART 2021 'Türkiye e-dönüşümde lider ülkelerden biri' Regülasyon teknolojileri alanında faaliyet gösteren SNI'ın Kurucu Ortağı ve CEO'su Cem Yurdakul, ülke ekonomilerinin can damarının vergiler olduğunu hatırlatarak, bütün dünyada vergi teknolojilerinin itici gücünün vergi açıklarını azaltmak olduğunu söyledi. Bloomberg HT televizyonunda Finansal Teknoloji programına konuk olan Yurdakul, vergi açığının en az olduğunun düşünüldüğü bölgenin Avrupa olduğunu, buna rağmen 2018 yılında Avrupa'da 150 milyar dolar vergi açığı oluştuğunu ifade etti. E-dönüşüm uygulamalarının firmalara ciddi bir verimlilik sağladığını ifade eden Yurdakul, "Firmalara maliyet anlamında çok önemli avantajlar sağlıyor" diye konuştu. Türkiye'de e-fatura mükellef sayısının 346 bin, e-arşiv mükellef sayının 337 bin, e-defter mükellef sayının 205 bin ve e-irsaliye mükellef sayının 93 bin olduğunu belirten Yurdakul, "Gün gelecek tüm firmaları biz bu uygulamaları kullanırken göreceğiz" dedi. Türkiye'nin e-dönüşümde dünyada lider ülkelerden biri olduğunu altını çizen Yurdakul, "Dünyada, vergi tarafında bu kadar kapsamlı bir dijitalleşmenin çok örneği yok" diye konuştu.