Advertisement

Finish, Yarının Suyu girişimi kapsamında yeni bir adım daha atıyor. Gerçek zamanlı kullanılabilir su miktarını ortaya koyan ve su sıkıntısı olasılığına karşı duyarlılık oluşturmayı hedefleyen Finish Su Endeksi, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) uzmanlarından oluşan bir ekiple gerçekleştirilen ortak çalışmanın ürünü.

Finish’in su konusundaki sosyal sorumluluk girişimleri arasındaki yerini alan Finish Su Endeksi, suyun sınırlı bir kaynak olması nedeniyle olası su sıkıntısı riskine dikkat çekerken, konuyu gündemde tutmayı da amaçlıyor. Endeksin haftalık olarak güncellenmesiyle de bu sınırlı kaynak konusunda ölçülebilir bir gösterge oluşturulması hedefleniyor.

Haftalık olarak güncellenen Finish Su Endeksi, ülkemizdeki su varlığı ile su tüketimi arasındaki olumlu ya da olumsuz durumu sayısal olarak ifade ediyor. Dünya ve Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen ve Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle kamuoyuyla paylaşılan endeks, kamu kuruluşlarına ait veri tabanlarıyla, küresel ve akademik kaynaklardan alınan verilerin işlenmesi sonucunda oluşturuluyor.

Finish Su Endeksi; tarım, sanayi, hizmetler, barajların doluluk oranı ve hane tüketim verilerinden yararlanarak her bir alan için ayrı referans oluştururken, iklim değişikliği gibi etkenlerin su kaynaklarına etkisi ve Türkiye’deki su sıkıntısı ile ilgili farkındalığın durumunu da sayısal olarak ifade edecek. Benzer şekilde, evlerde bulaşık makinesi kullanımı gibi hane tüketimini etkileyen faktörler de Finish Su Endeksi’nin ortaya koyduğu verilerde projeksiyon olarak yer alacak.