Advertisement

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, 2021 Bankacılık Sektör Görünümü Raporunda, istikrarlı ve daha güçlü büyüme görünümüne ve para politikasına yönelik güveni artırmaya yönelik son adımlara rağmen, 2021'de Türk bankaları için zorlu bir çalışma ortamının beklendiğine işaret etti.

Azalan hükümet teşvik paketlerinin ve daha yüksek lira faiz oranlarının bankaların varlık kalitesini etkileyeceğinin altının çizildiği raporda pandeminin seyrindeki belirsizlik ve Türkiye'nin dış finansmanındaki zayıflıkların bankacılık sektörü için ek riskler olduğu ancak, para politikasında daha fazla öngörülebilirlik ve lira istikrarıyla birlikte ekonomik iyileşmenin bankaların kredi profillerini destekleyebileceği belirtildi.

Raporda, ayrıca azalan devlet teşvikleri, azalan yasal yükümlülükler, yüksek lira faiz oranları ve vadesi gelen kredi ertelemeleri nedeniyle 2021'de varlık kalitesi ölçütlerinin zayıflamasının beklendiği belirtilirken tahsili gecikmiş alacak oranının 2021 sonunda ılımlı bir şekilde % 6 - % 6,5'e yükselmesinin beklendiği açıklandı. Piyasa koşullarının zorlu olmaya devam etmesi halinde , yeniden yapılandırılmış kredilerin oranının daha da yükselebilleceği ve tahsili gecikmiş alacakların oranı ile temel varlık kalitesi arasındaki farkın büyüyebileceği not düşüldü.