Advertisement

Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Cemil Ertem sık sık üzerine değerlendirmelerde bulunduğu faiz tartışmasına ilişkin yeni bir yazı kaleme aldı.

Milliyet gazetesinde yayınlanan köşesinde Ertem, faiz tartışmasının "önümüzdeki günlerde ait olduğu alan olan ekonominin dışına da taşarak politik zeminde de tartışılacağını" söyledi.

Ertem, "İslam’da faiz yasağı, hatta daha geniş anlamda riba yasağı bile tek başına yalnız ekonomik bir sistemi anlatmaz. Doğrudan politik bir duruşu, giderek siyasal bir sistemi hatta sosyal -toplumsal- çerçevenin -formasyonun- çeperini oluşturur. 
Bu anlamda, faiz tartışması hiçbir zaman salt iktisadi bir tartışma olmamıştır. Çoğu kere politik tartışmadır bu konu..." yazdı. 

Faiz ve enflasyon arasındaki ilişkiden bahseden Ertem'e göre, "“Enflasyon düşerse faizler düşer” ya da “Enflasyon da düşecek faiz de düşecek” gibi açıklamalar "esasında bugün teknik olarak yanlış bir varsayıma dayansa da özünde politik bir duruşu ve giderek ideolojiyi de anlatıyor."

Ertem, "Gelişmiş ülkeler enflasyonu büyüme başlangıcının işareti saydıklarından, durgunluğu aşmak için faizleri düşürerek enflasyon (büyüme) oluşturacaklarını sanıyorlar. Gelişmekte olan ülkeler ise hâlâ enflasyonu öncelikli sorun olarak görüyor ve enflasyonu da faizleri yukarı çekerek önleyeceklerini düşünüyorlar" dedi.

Bu ideolojinin, iktisat bilimini kıt kaynakların paylaşımının nasıl olacağını inceleyen ve bunun yasalarını ortaya koyan alan olarak tanımladığını söyleyen Ertem, "Oysa kaynaklar kıt değildir, yalnız adil bir paylaşım olmazsa birileri için kıt, birileri için boldur. Riba’nın (geniş anlamda haksız paylaşımın, adaletsizliğin tanımı olarak) temel kaynaklarından biri olan faiz olgusu, kaynakları küçük bir azınlık için bol, bu azınlığın dışında kalan herkes için kıt yapan temel bir haksızlık aracıdır ve bir adalet, barış dini olan İslam’da tam da bunun için yasaktır. İşte bu yasak özünde bir medeniyet tartışmasının, ayrımının da başlangıç noktasıdır ve oldukça sıkı bir politik tartışma alanıdır" diye yazdı.

Ertem'e göre, "Bugün içinde bulunduğumuz sistemin şu kriz ve buna bağlı yenilenme aşamasında, “modern” iktisat teorisinin ortaya attığı ve krizlerle deneme-yanılma yoluyla geliştirdiği bütün temel varsayımlar çökmüştür."