Advertisement

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından sunumu yapılan yeni bütçe kanununda bütçe açığı yüzde 3,5 olarak öngörülürken, bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar, gelirlerin ise 3 trilyon 810
milyar TL olması hedefleniyor.

Oktay enerji sübvansiyonlarının 2023 bütçesine yükünün 600 milyar TL olacağını söyledi.

Yüzde 5 büyüme beklentisi


2023'te GSYH büyüme beklentisi yüzde 5.0, ihracat hedefi 265 milyar dolar, ithalat hedefi 345 milyar dolar oldu. 2023 yılında işsizlik oranı beklentisi yüzde 10,4 oldu.

Oktay, "Ekonomimizin 2023 yılında da üretim ve talep yönüyle dengeli bir görünüm sergileyerek yine yüzde 5 oranında büyüyerek diğer ülkelerden olumlu yönde ayrışması beklenmektedir. Güçlü ekonomik aktivitenin ve dış talebin istihdam oluşturma kapasitesi üzerinde olumlu etkileriyle istihdamımız; 2021 yılının ikinci çeyreğinde salgın öncesi seviyelerin üzerine çıkmıştır. 2022 yılının ilk yarısı itibarıyla güçlü istihdam artışımızın iş gücüne katılımdaki artışı aşmasıyla işsizlik oranı da azalmaya devam etmiştir. 2022 yılı genelinde ekonomideki canlılığın sürmesiyle yıl sonu itibarıyla istihdamdaki yıllık artışın 1,9 milyona yaklaşarak işsizlik oranının yüzde 10,8'e gerilemesi, 2023 yılında da bu oranının yüzde 10,4'lere düşmesi hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay teklifte yer alan detaylara ilişkin şunları paylaştı:

"Merkezi yönetim bütçesinden yüzde 14.5 ile en büyük payı eğitime ayırıyoruz. Milli Eğitim bütçesini 2023'te 435 milyar TL'ye yükselttik.

Karadeniz'de keşfedilen doğalgazı 2023'ün ilk aylarında konutlarda kullanıma sunacağız.

Doğalgazda yüzde 80, elektrikte birinci kademede yüzde 50 sübvansiyon uygulanıyor.

Sosyal harcamalar için ayrılan kaynak 258.4 milyar TL'ye, bütçe içindeki payı yüzde 5.8’e çıktı.

Asgari ücretin vergi dışı tutulması neticesinde 300 milyar lira tutarında vergiden vazgeçildi.

Tarıma 142,0 milyar lira kaynak ayrıldı.

Reel kesim destekleri için bütçeden 145,4 milyar lira ödenek ayrıldı"