Advertisement

Türkiye'nin de dahil olduğu G20 ülkelerinin ticaret ve yatırım bakanlarının, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın Sorrento kentinde yaptığı toplantı, ortak bildirinin kabulüyle sona erdi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, düzenlediği basın toplantısında, toplantıların verimli geçtiğini dile getirerek, "Sorrento Bildirisi'ni onayladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Mesajımız net: Ticaret, insanlar için daha iyi bir geleceği garanti etmelidir." dedi.

Di Maio, DTÖ'nün düzgün işlemesinin, ticaretin düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesi ve ekonomik büyümeye katkıda bulunması için önemli olduğunu ifade ederek, "Dünya ekonomisi değişti ama Dünya Ticaret Örgütü'nün kuralları, ticaretin gerçekleri ve düzenlemeler arasındaki tutarsızlıklar değişmeden kaldı." diye konuştu.

Sonuç bildirisi

Toplantının sonuç bildirisinde, bakanların, temelinde Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) olduğu, ayrımcı olmayan, açık, adil, kapsayıcı, eşitlikçi, sürdürülebilir ve şeffaf, çok taraflı ticaret sistemini güçlendirmek üzere bir araya geldiği belirtildi. Bakanların bu hususta istikrarlı bir ticaret ve yatırım ortamını gerçekleştirme konusunda taahhütlerini yineledikleri ifade edildi.

Bildiride, G20 ülkelerinin, Kovid-19 salgını sonrasında dayanıklı, güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik toparlanmaya yönelik koordineli bir müdahaleyi teşvik ederek Kovid-19 salgınının uluslararası ticaret ve yatırım üzerindeki etkisini azaltma konusunda hemfikir oldukları kaydedildi.

DTÖ'nün geleceğine ilişkin Riyad Girişimi'ne atıf yapılan bildiride, "DTÖ'de gerekli reformun yapılabilmesi için DTÖ'nün tüm üyeleriyle aktif ve yapıcı bir şekilde çalışmaya kararlıyız." ifadesi yer aldı.

Bildiride salgının, güvenli ve etkili Kovid-19 aşılarına, tedavi ve teşhis kitlerine küresel boyutta erişimin önemini gösterdiği dile getirilirken, Kovid-19 karşısında dünya ticaretini ve yatırımını desteklemeye yönelik G20 eylemlerinin uygulanacağı vurgulandı.