Advertisement

Türkiye Garanti Bankası'nın konsolide finansal tablolarına göre, bankanın bu yılın ilk çeyreğindeki net karı 1 milyar 680 milyon 191 bin TL oldu.

Türkiye Garanti Bankası, 31 Mart 2020 tarihli finansal tablolarını açıkladı.

Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 3 ayında Garanti BBVA'nın net karı 1 milyar 680 milyon 191 bin TL oldu.

Bankanın aktif büyüklüğü 456 milyar 167 milyon 623 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 346 milyar 578 milyon 792 bin TL oldu.

Garanti BBVA'nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti. Aktiflerin yüzde 65'i mevduatlar ile fonlanıyor. Mevduat tabanı yılın ilk 3 ayında yüzde 7 büyüme ile 295 milyar 916 milyon 510 bin TL oldu.

Bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 16,6, öz kaynak karlılığı yüzde 12,4, aktif karlılığı ise yüzde 1,5 seviyelerinde gerçekleşti.