Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

BLOOMBERG HT- ARAŞTIRMA

Garanti BBVA, 2022 yılı ikinci çeyreğine ait bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Garanti BBVA, 2022 yılının ikinci çeyreğinde 12 milyar 918 milyon TL konsolide net dönem kârı ile piyasa beklentilerinin üzerinde kâr açıkladı. Böylece banka geçen yılın ilk çeyreğine göre kârını yüzde 56 oranında artırdı. İkinci çeyrek kâr rakamı ile birlikte bankanın yarıyıl net dönem kârı, yıllık bazda yüzde 270 oranında artışla 21 milyar 181 milyon TL’ye yükseldi.

Şirketin kâr performansında net faiz geliri, ücret ve komisyon büyümesinin yanı sıra iştiraklerden elde edilen gelirlerde etkili oldu. Bankanın ortalama öz kaynak kârlılığı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 49,6’ya, ilk yarıda ise yüzde 43,1’e çıktı. Ortalama aktif kârlılık ise 2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 4,3 seviyesine yükseldi. Geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,7 olan ortalama aktif kârlılık bu çeyrekte yüzde 5,1’e çıktı.

Bankanın bilançodaki toplam serbest karşılıkları 7,5 milyar TL’ye yükseldi

Bu çeyrekle birlikte bankanın bilançodaki toplam serbest karşılıkları 7,5 milyar TL’ye yükseldi. İkinci çeyrek verilerine göre çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 12,8, sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 15,1 ve serbest karşılıklar dahil sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 16 seviyesinde gerçekleşti. Banka sermaye yeterlilik oranının TL’deki her yüzde 10 değer kaybına karşın duyarlılığını yaklaşık 40 bp olarak paylaştı. Garanti BBVA’nın toplam aktifleri 1,1 trilyon TL’ye yükselirken, bunun yüzde 56,1’i canlı krediler tarafından, yüzde 14,3’ü ise menkul kıymetlerden oluşuyor. Canlı krediler içinde TL krediler, çeyreksel bazda yüzde 17, yılbaşından bu yana yüzde 36 artışla 360,4 milyar TL’ye çıktı.

Bankanın net faiz geliri %25 arttı

Konsolide finansal sonuçlara göre, bankanın net faiz geliri (swap fonlaması giderleri dahil) çeyreksel bazda yüzde 25 artışla 13 milyar 740 milyon TL'ye yükseldi. Swap maliyetleri dahil net faiz marjı ise çeyreksel bazda 108 bp artışla yüzde 7,7’ye çıktı. Bankanın TÜFE’ye endeksli kağıt hacmi Haziran ayı itibarıyla 63 milyar TL olurken, TÜFE’ye endeksli kağıtlar yılın ikinci çeyreğinde yüzde 45 oranla değerlendi.

Özetle 2022 yılının ilk 6 ayında Garanti BBVA; TL kredilerde yıllık yüzde 36’lık büyüme, yabancı para kredilerde ise yüzde 5 daralma yaşadı. Şirketin net faiz marjı 297 bps yıllık oranda artarken, net ücret ve komisyonlarda yıllık büyüme yüzde 68, operasyonel giderler ise yüzde 67 seviyesinde gerçekleşti. Bankanın ortalama öz kaynak kârlılığı ilk 6 ayda yüzde 43 oldu.

Revize edilen faaliyet planına göre; Garanti BBVA, TL kredilerde yüzde 50'nin üzerinde büyüme, net ücret komisyonlarda yüzde 60'ın üzerinde artış ve ortalama öz kaynak rakamında ise yüzde 45'in üzerinde bir seyir öngörüyor.