Advertisement

Pandemi ile birlikte çok kısa zaman içerisinde binlerce çalışanını uzaktan çalışma modeline geçiren birçok şirket gelecekte nasıl bir strateji izlemeye devam edecek? Bu yeni sisteme adapte olacak liderlerinden hangi yetkinliklere sahip olması beklenecek?

Akbank Genel Müdür Yardımcısı İlker Altıntaş’a göre, pandemi süreci bizlere dijitalleşmede yeni adımlar atmamız gerektiğini ve bu yeniliklere daha hızlı adapte olmamız gerektiğini gösterdi. “Bu süreçte teknoloji, iletişim ve güvenlik alt yapımızı hızlı bir şekilde ölçekledik” diyen Altıntaş, salgın sırasında genel müdürlük ve operasyon ekiplerinin yüzde 100, şubelerinin ise yüzde 80’lere varan oranlarda uzaktan çalışmaya geçtiklerini kaydetti. Gelecekte çalışma stratejisinin bir ucunun açık bankacılık ve işbirliklerine dayanacağını belirten Altıntaş, ilerde hem uzaktan hem de ofisten yani hibrit çalışma modellerinin kalıcı olacağını düşündüğünü söyledi.

“Çalışanların yüzde 60’ı hibrit çalışma sistemini tercih ediyor”

Redesign Business Başkan ve Kurucu Ortağı Yiğit Kulabaş, “Pandemi ön yargıları ortadan kaldırarak işlerin uzaktan da yürüyebileceğini gösterdi.” dedi. Son 15 yıldır dijital dönüşümden bahsettiğimizi belirten Kulabaş, salgının son bulmasının ardından tekrar ofis ortamına tamamen geçmeyeceğimizi düşünüyor. Kulabaş, “Müşterilerimizle yaptığımız anketler, çalışanların yüzde 20’sinin tamamen uzaktan çalışma sistemiyle çalışmak istediğini, diğer bir yüzde 20’lik kısmın ofis ortamına dönmemiz gerektiğini, kalan yüzde 60’lık kısmın ise hibrit bir sistemle çalışmanın daha etkili olacağını düşünüyor.” dedi.

Uzaktan çalışma ile birlikte liderlere hangi görevler düşeceğine de değinen Yiğit Kulabaş, gelecekteki liderlik tiplerini, “kendine liderlik, başkalarına liderlik ve duruma liderlik” olmak üzere üç sınıfa ayırıyor. Kendine liderlik tipinin tüm çalışanların bireysel olarak uygulaması gerektiğini belirten Kulabaş, teknolojinin hızla değiştiği bir ortama adapte olabilmek için kendine liderlik edecek çalışanların öz disiplinlerini kontrol etmesi gerektiğini söyledi. Diğer bir liderlik tipi olan “başkalarına liderlik” edeceklerin, oluşturdukları ekibi doğru yönlendirmesinin ve ekip üzerinde güven sağlayabilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Kulabaş, “duruma liderlik” yapması gereken çalışanların ise anlık yaşanan olaylara strateji ve çözüm geliştirmesi gerektiğini söyledi.

“Geleceğin liderleri müşterilerle sürekli ve saydam bir iletişim sağlayabilmeli”

Çalışma modellerinde yeni stratejilerin neler olacağını değerlendiren İlker Altıntaş, yazılım geliştirmede kullanılan ve proje yönetimine özel bir yaklaşım getiren “Çevik Çalışma Modeli”ni yıllar önce uygulamaya koyduklarını ve uzaktan çalışmaya geçtikleri dönemde bu modeli benimsemiş olmanın faydalarını gördüklerini söyledi. “Günümüzde daha çok merkezi ve kontrollü bir yapıdan ziyade, takımların kendi kendine organize oldukları çevik takımların zamanı.” diyen Altıntaş, bu anlamda liderlere çalışanlar ve müşteriler arasında iletişim sağlamada büyük görevler düştüğünü söyledi. Özellikle müşterilerle olan sürekli ve saydam bir iletişim tekniğinin sağlanması gerektiği üzerinde duran Altıntaş, gelecekte liderlerin dijital mecraları da etkili bir şekilde kullanması gerektiğini düşünüyor.

Gelecekte iş hayatında ezber bozan yaklaşımlar neler olacak?

Yiğit Kulabaş, bizden önceki jenerasyonun ortalama olarak bir ya da iki organizasyonda çalıştıktan sonra emekli olduğunu, bizlerin ise ortalama olarak 5-6 şirkette çalıştığımızı belirterek, gelecekteki neslin aynı anda 5-6 şirketle çalışacağını öngördüklerini söyledi. Bunun iş hayatında oldukça önemli bir devrim olacağını vurgulayan Kulabaş, gelecekte milyar dolarlık şirketleri, icra kurulu başkanı ve bilişim daire başkanı olmak üzere sadece iki çalışanın yöneteceğini düşünüyor. Şirkete katkı sağlayacak diğer çalışanların ise işlem bazlı aksiyonlar alacakları öngörülüyor. 2027 yılı itibariyle bağımsız çalışan sayısının maaşlı çalışan sayısını geçeceğini söyleyen Kulabaş, bu sebeple şirket çalışanlarının kendilerini şimdiden bağımsız çalışma sistemine adapte etmesi gerektiğini belirtti.