Advertisement

Şirketlerin ortakları Elektronik Genel Kurul uygulaması (e-GKS) sayesinde genel kurul salonunda bulunmadan elektronik ortamda toplantıya katılıp, görüşlerini iletebiliyor, oy kullanabiliyor, oylama sonuçlarına erişebilecekler.

Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi (e-YKS) ile kurul üyeleri dünyanın neresinde olursa olsun toplantıya katılıp karar alabilecek ve elektronik olarak imzalayabilecekler.

ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ (e-GKS)

Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) Türk Ticaret Kanunu’nun genel kurulları düzenleyen 1527’nci maddesi uyarınca, 2012 yılından itibaren Borsaya kote tüm şirketler için zorunlu. e-GKS borsa dışında olan tüm anonim şirketler ve genel kurul yapan tüm kurumların kullanabileceği geniş bir altyapı imkanına sahip.

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun AR-GE merkezi kimliği ile tamamen kendi iç kaynaklarını kullanarak geliştirdiği uygulama genel kurul süreçlerinin ve işlemlerinin tamamının fiziki belge olmaksızın elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Pay sahipleri ortağı oldukları şirketlerin genel kurul toplantılarına dünyanın herhangi bir yerinden uzaktan bağlantı ile katılabiliyor, toplantı salonundan yapılan canlı yayını izleyip, görüşlerini ve oylarını elektronik ortamda iletebiliyor.

ELEKTRONİK YÖNETİM KURULU SİSTEMİ (e-YKS)

Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi (e-YKS) şirketlere yönetim kurulu toplantılarını elektronik ortamda güvenli bir şekilde yapabilme imkanı sağlıyor. Ülkemizin içinde bulunduğu bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin bir parçası olan sistem şirketlere ve yöneticilere, yönetim kurulu toplantılarına elektronik ortamda görüntülü ve sesli katılım sağlama, görüş ve öneride bulunma, oy kullanabilme, alınan kararları güvenli bir ortamda elektronik olarak imzalama ve tüm süreçleri en az maliyetle sunma imkanı veriyor.

e-YKS internet ve mobil uygulamaları ile bir paket program şeklinde şirketlerin kendi sistemlerine kuruluyor. Sistem, kullandığı güncel teknolojiler, sahip olduğu güvenli altyapı, çoklu dil desteği ve kullanıcı dostu ekranları ile yurtdışı muadillerinin önünde yer alıyor.


Elektronik Genel Kurul Sistemi: https://egk.mkk.com.tr/egkweb/Sss.jsp

Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi: https://www.mkk.com.tr/tr/content/Yatirimci-Hizmetleri/e-YKS