Advertisement

CNBC’de yer alan Nomura'nın raporuna göre, "Gıda fiyatlarındaki artış, bu şekilde devam etmesi durumunda, böyle bir riske karşı kırılgan olan dünyanın yarısından fazla nüfusunun etkileneceği ağır bir insani krize dönüşebilecek."

Nomura analistlerinin notunda, “Gıda fiyatlarındaki artışa karşı en kırılgan ülkeler dünya ekonomisinin çok küçük bir payına sahip olsa da dünya nüfusunun büyük bir kısmını oluşturuyor. Gıda fiyatlarında devam eden artış ekonomik resesyona sebep olmayacak olsa da, küresel çapta insani bir krizi tetikleyebilir” denildi.

Banka tarafından yapılan analizde en kırılgan 50 ülkenin küresel gayrısafi hasılanın yüzde 26.1’ini, fakat dünya nüfusunun yüzde 59.1’ini oluşturduğunu belirtti.

Afrika, Orta Doğu ve Asya'da yoğunlaşan Nomura, bu ülkelerde kişi başına nominal GSYH’nın düşük, hane halkı tüketiminde gıda payının ise yüksek olduğuna ve  bu ülkelerin gıda ithalatçısı konumunda olduklarına dikkat çekti.

Nomura Gıda Kırılganlık Endeksi’ne göre en kırılgan beş ülke şöyle sıralandı,

-Libya

-Tacikistan

-Karadağ

-Suriye

-Cezayir