Advertisement

Toplantıda Merkez Bankası Erken Uyarı Sistemi ışığında gıda fiyatları gelişmeleri hakkında bilgi verdi. Akabinde yurt dışında hububat üretimi ve ticareti kapsamındaki gelişmelerle birlikte ülkedeki gelişmeler değerlendirildi.

Bu yıl olumlu iklim koşullarının da etkisiyle geçen yıla oranla bitkisel üretimde artış sağlanacağı, devir stokları da dikkate alındığında önümüzdeki bir yıllık süreçte iç tüketimin üzerinde hububat üretiminin beklendiği değerlendirildi. Bu durumun gıda fiyatlarındaki enflasyonun azalmasına yönelik olumlu etki göstereceği belirtildi.

Açıklamada “arz güvenliğindeki sürdürülebilirliği teminen, ekilmeyen tarım arazilerinin de tarımsal amaçlı kullanımına ilişkin çalışmaların öncelendrilerek ilerletilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda gıda ve tarımsal ürün piyasalarının yakından takip edilmesine ve kurumlar arası iş birliğinin önemle sürdürülmesine ilişkin kararlılık vurgulanmıştır” ifadeleri yer aldı.