Advertisement

Goldman Sachs Group Inc.'e göre ufukta daha fazla temerrüdün görünmesi nedeniyle yüksek faizli tahviller için en kötüsü henüz gelmedi.

Goldman analisti Lotfi Karoui'nin 1 Nisan tarihli notunda, Fed'in finansal sisteme likidite pompalamak için benzersiz adımlar atmasına karşın riskli tahvillerin birçok engel ile karşı karşıya olduğu belirtildi.  

Notta, "Güçlü politika desteğine karşın şirket tahvilleri için halihazırda var olan döngüsel zorluklar önemini koruyacak. Geçmiş gerileme dönemlerinde olduğu gibi finansal stres artmaya devam ederek temerrütlerin ve not indirimlerinin artmasına neden olacak." ifadeleri yer aldı.

Şirketler, eşi benzeri görülmemiş ölçekteki karantina ve seyahat yasakları esnasında nakit tamponu oluşturmak için mücadele ederken, tahvil piyasaları finansal piyasalarda pandeminin tetiklediği çalkantının merkezinde bulunuyor. Bu durum paranın maliyetini yükseltti. Dolar cinsinden yüksek nota sahip tahvillerin ortalama faiz farkı ilk çeyrekte 179 baz puan ile Bloomberg Barclays Endeksi'nin uzandığı 1989 yılından bu yana en güçlü artışını yaptı.

Karoui geçmiş 12 aylık temerrüt oranının 2020 boyunca yüzde 13'e yükselmesini ve gelecek altı ayda (Halihazırda notu düşürülmüş 149 milyar dolarlık tahvil hariç) 555 milyar dolarlık tahvilin notunun yatırım yapılabilir seviyeden yüksek faizliye indirileceğini tahmin ediyor.