Advertisement

Türkiye'de 2017'de 10 yılın en düşük seviyesine gerileyen göreli yoksulluk oranı 2019 yılında dip seviyelerden yükselişini sürdürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilerine göre 2017'de yüzde 13,5'e kadar gerileyen yoksulluk oranı 2019 yılında yüzde 14,4'e çıktı. Yoksulluk riski olan çalışan nüfusun oranı ise 2017 yılında yüzde 12,8 iken 2019 yılında yüzde 13,2 kaydedildi. Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındaki bireylerin oranı ise 2019 yılında yüzde 39,8 oldu.

Anne ve çocuk ölümleri azaldı

Anne ölüm oranı, 2010 yılında yüz bin canlı doğum başına 16,7 iken, 2019 yılında 13,1'e geriledi.

Beş yaş altı ölüm hızı 2010 yılında bin canlı doğum başına 15,5 iken, 2019 yılında 11,2 oldu. Aynı dönemde neonatal ölüm hızı da bin canlı doğum başına 7,6'dan 5,7'ye geriledi.

15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen adölesan doğurganlık hızı 2010 yılında 33,8 iken, 2019 yılında 16,7 oldu.

15 yaş ve üzeri bireylerin tütün kullanım oranı 2010 yılında yüzde 29,5 iken, 2019 yılında artarak yüzde 31,3 oldu. 2019 yılında erkek bireyler arasında tütün kullananların oranı, kadın bireyler arasında tütün kullananların oranının yaklaşık 2,5 katıdır.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 7 yılın zirvesinde

Örgün ve yaygın eğitime devam etmeyen ve herhangi bir işte de çalışmayan 15-24 yaş grubundaki fertlerin oranı 2019'da yüzde 26 oldu. Böylelikle bu oranda 7 yılın zirvesi kaydedildi.

Sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların toplam istihdamdaki oranı 2010 yılında %43,3 iken, 2019 yılında %34,5 oldu.