Advertisement

Covid-19’un ilk olarak Çin’de görülmesi ve bu salgın ile mücadele kapsamında ilk olarak Çin’de yavaşlayan üretimin etkileri, Çin ile yakın ticari ilişkiler içinde olan diğer dünya ülkeleri gibi ülkemizi de etkilemeye başladı. Covid-19’un etkisinin artması ve salgının tüm dünyayı etkisi altına alması ile dünyadaki tüm ülkeler önemli yaptırımları hayata geçirmeye ve uygulamaya başladı. Kısacası salgınla mücadele dünyadaki ekonomik hayatın önüne geçmiş ve dünyadaki tüm ülkeler salgının etkilerini en az şekilde atlatabilme gayreti içerisine girerek, bu süreçten ekonomik açıdan da en az zararla çıkabilme mücadelesine başlamışlardır. Bu mücadele dünyadaki ekonomik hayatı dengeleri değiştirecek önemli sonuçları da berberinde getirdi. Özellikle krizden en çok etkilenen sektörlere ve toplum kesimlerine yönelik destek programları açıklanmaya başlandı.

Dünyada yaşanan bu önemli gelişmelere kayıtsız kalmayan ve salgına karşı önemli bir mücadele yürüten ülkemizde salgının ülkemizdeki etkilerini en aza indirebilmek ve yaşanan bu süreci en az kayıpla atlatmak için önemli tedbirleri hayat geçirerek uygulamaya başladı.

Ülkemizde ilk olarak salgının hızla yayılmasını engellemek için sosyal mesafelendirmeye yönelik olarak insanların bir arada bulunduğu mekanlar kapatıldı ve ulaşıma önemli kısıtlar getirildi.

Kademeli olarak alınan ve her geçen gün artarak devam eden bu tedbirler sonucunda şehrimizdeki ekonomik hayat da yakından etkilenmiş, sanayici, esnaf ve tüccarımız tedbirlerin ağır etkisini yakından hissetmiştir.

Alınan bu tedbirler sonucu özellikle kısıtlanan sektörlerde üretim ve istihdam kaybı çok ani olduğu için, ekonomik ve sosyal kayıpların azaltılması için Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak hemen çalışmalarımıza başlayarak, üyelerimizin taleplerini ve yaşamaya başladıkları sorunları tespit etmek için önemli çalışmaları hayata geçirdik. Yaptığımız çalışmalar neticesinde finansmana erişmede üyelerimizin problem yaşadığını ve piyasada ki nakit akış dengelerinin bozulduğunu tespit ettik. Finansal rasyolar dibe vurdu. Bizde bu verileri ve üyelerimizin bizlere ilettiği talepleri ilgili bakanlıklara iletilmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimize bildirdik.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve ilgili bakanlıklarımızın arasında yapılan çalışmalar neticesinde Kamu Bankaları ve Denizbank ile düşük faizli 3 ayrı kredi protokolü olan TOBB Nefes Kredisi, İşe Devam Desteği, Can Suyu Kredisini üyelerimizle paylaştık.

Taleplerimiz doğrultusunda hayata geçirilen ‘Kısa Çalışma Ödeneğine’ de bu süreçte şehrimizde 390 firma müracaat ederek, şehrimizdeki bin 802 çalışan bu imkandan faydalandı.

Yine Covid-19 tedbirleri sonucu işletmesini kapatmak durumunda kalan esnaf adına, mülk sahiplerine şehrimizde ticari hayatın devamlılığı için işyeri kiralarında fedakarlık çağrısında bulunduk. Hem dünyada hem ülkemizde hem de ilimizde sarsıntı geçiren iş dünyasının devam etmesi adına aşağıda 4 önemli konuyu çok önemli görüyorum.

1-Covid 19 Pandemi iş kazası dışında tutulmalıdır

2-Özel sektörün kamu alacakları hemen ödenmelidir.

3-Kapatılan işyerlerinin kapalı olduğu süre kiraları ödenmelidir.

4-Tarım ve Hayvancılık cazip hale getirilmeli. Köylümüz ve meralarımız ekonomiye kazandırılmalıdır. Ör: Köylerimize sözleşmeli sürü yöneticiliği uygulaması hayat geçirilmelidir.

Kısacası bu sürecin şehrimizde en az kayıpla atlatılması için sadece elimizi değil vücudumuzu da taşın altına koymaktan çekinmedik. Çünkü şunu asla unutmadık. Gümüşhane Ticaret Ve Sanayi Odası varlığı üyelerinin varlığına bağlı olan bir kurumdur.

Buradan bir kez daha Coronavirüs salgınının başladığı ilk günden itibaren iş dünyasının yaşamış olduğu zor süreci aşmak ve yaşadıkları sorunlarını çözmek için büyük bir emek ve özveri ile çalışarak gecesini gündüzüne katarak, her daim iş dünyasının sesi ve önderi olan ve taleplerimize kayıtsız kalmayan TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na da ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum.