Advertisement
ENERJİ ABONE OL

Güneş enerjisi sektörü temsilcileri temsil eden lisanssız elektrik üretim tesislerinin dağıtım bedellerine getirilen, 2021 tarifelerine göre TL bazında yüzde 500’lük, dolar bazında ise yüzde 300’lük artışla ilgili ortak bir açıklama yayınladı.

Sektörü temsil eden üç dernek olan GENSED, GÜNDER ve GÜYAD tarafından yayınlanan ortak açıklamada 2018 öncesi devreye giren lisanssız elektrik üretim tesislerinin 1 Ocak 2022 tarihi itibarı ile dağıtım bedellerinin yüzde 500’den fazla artırılmasının sektörde büyük sıkıntılara neden olduğu belirtildi.

Açıklamada lisanssız üretim tesislerinin dağıtım bedellerinin YEKDEM süresince söz konusu tarife üzerinden yüzde 75 indirimli uygulamasına olanak tanıdığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bu kararın 2018 öncesi devreye alınan toplamda 3,4 GW gücündeki lisanssız güneş enerjisi tesislerinin dağıtım bedellerinin - lisanslı üreticilerden fazla dağıtım bedeli ödedikleri halde – yüzde 500 artış ile 5,6882 kuruş/kWh’den 28,2765 kuruş/kWh’ye yükseltilmesine neden olduğunun altı çizildi.

"Temaslara rağmen sektöre geri dönüş yapılmadı"

EPDK Kararının Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından sektör derneklerinin ivedilikle T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ve T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarifeler Dairesi Başkanı Mehmet Ali Kölmek'ten randevu alıp bir ay süren yüz yüze görüşmeler ve toplantılar gerçekleştirerek sektörde yaşanan sıkıntıları kapsamlı bir şekilde aktardıkları, ancak her türlü girişime rağmen derneklere hali hazırda henüz bir dönüş yapılmadığı da ifade edildi.

Bu durumun sektörde belirsizlik yarattığı ve mevcut santrallerin finansmanında büyük sıkıntılara yol açtığının altı çizilirken EPDK tarafından alınan 6838 sayılı Kurul Kararıyla enerji santrallerinin amortisman süreleri dolmadan rasyonel olmayan bir oranda artırılmasının ‘yeni yatırım planlamaları yapılırken böyle bir düzenlemeyle tekrar karşı karşıya gelme’ riski nedeni ile yatırımcıda tedirginlik yaratabileceği belirtildi.

"Güneşte kurulu gücün yüzde 90'ına yakını lisanssız yatırım"

Türkiye'nin güneş enerjisindeki mevcut kurulu gücünün yüzde 90'ına yakınının lisanssız yatırımlardan oluştuğunun altı çizilen ortak açıklamada, lisanssız güneş yatırımcılarının Türkiye'nin güneş enerjisinde kısa sürede gerek kurulu güç gerekse de sanayi altyapısı ve nitelikli işgücü oluşması anlamında gösterdiği başarıya çok önemli katkı sağladığı hatırlatıldı.

Güneş yatırımcılarının önemli finansal riskler alarak sağladıkları bu katkıda yasal düzenlemelerin kalıcılığına olan güvenlerinin çok önemli rol oynadığı belirtilen açıklamada, ‘geriye dönük bir kural değişikliği’ olarak kabul edilmesi gereken dağıtım bedellerinde artışı getiren bu kararın gerek finans kuruluşlarının gerekse yerli ve yabancı yatırımcının kamuya duydukları güveni de zedelediği dile getirildi.