Advertisement

Koronavirüs karantinalarının üretim ve ticareti vurduğu Güney Afrika’da ekonomi 2020’de 100 yılın en sert daralmasını kaydetti.

İstitistik Ofisi verilerine göre 2019 yılında yüzde 0.2 büyüyen ülke ekonomisi 2020’nin tamamında yüzde 7 küçüldü. Bu, 1920’den beri görülen en sert daralma olarak kayda geçti. Birinci Dünya Savaşı sonrası dönemde ekonomi yüzde 11.9 küçülmüştü.

Ekonomi 2020’nin son çeyreğinde ise önceki çeyreğe kıyasla yüzde 6.3 büyüdü. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi yüzde 5.6 büyümeydi.

GSYH son çeyrekte önceki yıllıklandırılmış bazda yüzde 4.1 daraldı. Öte yandan 3. çeyreğe ilişkin büyüme verisi yüzde 67.3’e revize edildi.