20 TEMMUZ 2015
Şanlıurfa - Suruç'ta patlama
Gazete Habertürk Diyarbakır Muahbiri Ahmet Yukuş bildiriyor
Yukarı