Advertisement
29 EYLÜL 2022 Takasbank 3 şirketin paylarını teminata aldı