Advertisement
12 AĞUSTOS 2022 "Türkiye lojistikten elde ettiği avantajını kaybedebilir" Bloomberg HT yayınına katılan PAGEV başkanı Yavuz Eroğlu "Türkiye’nin sanayi portföyünü değiştirip bu pazarlara ihracat yapmamız, yatırım yapmamız gerekiyor aksi takdirde Türkiye lojistikten elde ettiği avantajını kaybedebilir." dedi