Advertisement

AB Bakanlığından yapılan duyuruda, AB Bakanlığı tarafından koordine edilen müzakereler neticesinde Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'nin ödeyeceği üyelik aidatında 62 milyon euroluk bir indirim yapılmasını kabul ettiği duyuruldu.

2003 yılından bu yana Türkiye'nin katılım sağlamakta olduğu AB'nin Araştırma ve Geliştirme Programlarına üyelik için ödenen yıllık aidat miktarının da 2011'den başlayarak kademeli olarak azaltılması kararlaştırıldı.

Türkiye, AB katılım sürecinin de önemli bir parçası olan eğitim, kültür, gençlik, ARGE ve yenilik gibi çeşitli alanlarda Birlik programlarına dahil oluyor ve Türk vatandaşları bu sayede Avrupalı meslektaş ve muhataplarıyla ortak proje faaliyetlerinde birlikte çalışma imkanı buluyor. Türkiye'nin AB'ye entegrasyonu açısından önemli bir işlev gören bu programlardan bir tanesi de AB Araştırma ve Geliştirme için 7. Çerçeve Programı.

Projelerin, tamamen bilimsel ve teknik bir değerlendirme sürecinden geçerek desteklendiği dünyanın en büyük bütçeli sivil araştırma programı olan 7. Çerçeve Programı kapsamında Türk kuruluşları (üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör) 400 civarında projede yer alıyor. Yer alınan projelerin toplam portföy büyüklüğü 900 milyon euro seviyelerine ulaşmış olup, bu bütçeler kapsamında Türk kuruluşları yurt dışından ortaklarıyla yeni nesil uçakların kompozit gövde tasarımlarının geliştirilmesi, gıda kurutmada alternatif teknolojiler, yenilikçi sınır güvenliği uygulamaları, karbon salımı düşük, geleceğin kara araçları gibi birçok projeyi yürütüyor.

AB Bakanlığı duyurusunda, 7. çerçeve programının ilk üç yılına (2007-2009) katılım için Türkiye'nin ödediği 60 milyon euroluk ulusal katkı payına karşılık 70 milyon euro geri dönüş sağlandığı ve bu geri dönüşün 7,5 milyon euroya yakın kısmının da KOBİ'ler tarafından kullanıldığı belirtildi.