Advertisement

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''G-20'nin kurumsallaştırılması tartışmaları çerçevesinde önceliğimiz G-20'nin etkinliğinin artırılması ve somut sonuçlar üretebilme kapasitesinin korunması olmalıdır'' dedi.

Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen akşam çalışma yemeğine katıldı. Yemek basına kapalı gerçekleşti.

Başbakan Erdoğan'ın konuşma yaptığı yemekte ayrıca, Microsoft'un sahibi Bill Gates'in de bir sunum yaptığı öğrenildi.

Küresel yönetişim reformu ve G-20'nin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmaları memnuniyetle karşıladığını belirten Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin, G-20'nin küresel ekonomik sorunların ele alındığı birincil forum olarak, mevcut rolünün devamından ve etkinliğinin güçlendirilmesinden yana olduğunu söyledi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

''G-20'nin gündemi giderek genişliyor. Küresel ekonomiyle bağlantılı kalkınma, ticaret, enerji, iklim değişikliği, gıda güvenliği, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele gibi konuların da G-20 gündeminde yer almasından memnuniyet duyuyoruz.

G-20 diğer küresel sınamaları da gündemine alırken bazı hususlara dikkat etmelidir. Başka platformlarda devam eden çalışmalar tekrarlanmamalı, gerçek bir ihtiyaç söz konusu olmalı ve ilerleme kaydedilebilecek bir alan olmalı. G-20'nin açık ve samimi diyaloğa dayalı yapısının korunması, inandırıcılığının ve etkinliğinin artırılması ortak amacımız olmalıdır.''

G-20'nin uluslararası örgütlerle sürdürdüğü verimli işbirliğinin devamından yana olduklarını belirten Erdoğan, ''Bu çerçevede, BM ile G-20 arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesini destekliyoruz. G-20'nin kurumsallaştırılması tartışmaları çerçevesinde önceliğimiz G-20'nin etkinliğinin artırılması ve somut sonuçlar üretebilme kapasitesinin korunması olmalıdır'' dedi.

Erdoğan, G-20'nin meşruiyeti ile kapsayıcılığı açısından hassas bir dengenin tutturulmasının gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

''Mevcut üye sayısının yeterli olduğunu düşünüyor, üye olmayan ülkelerle daha sistematik bir işbirliği programı geliştirilmesini destekliyoruz. G-20'nin liderler seviyesinde üst düzey karar vermeye imkan sağlayan mevcut esnek ve gayri resmi yapısının avantajlarının korunması gerektiğine inanıyoruz.

Devamlılığın sağlanabilmesi bakımından öncelikle 'troyka' sisteminin güçlendirilmesi üzerinde çalışılabileceğini düşünüyoruz.

Daha verimli çalışma yöntem ve ilkelerin geliştirilmesi de faydalı olabilir. Bu konuda bir uzlaşma sağlanırsa, başta coğrafi konum ve ulaşım avantajları olmak üzere, İstanbul'un G-20 Sekretaryası için iyi bir seçenek olacağını düşünüyoruz.

Küresel yönetişim bağlamında Finansal İstikrar Kurulu ile Dünya Ticaret Örgütünün güçlendirilmesini olumlu buluyoruz.

G-20, gündeminde yer alan çeşitli konularda uluslararası kuruluşları görevlendirmek ve bu kuruluşlar arasında iş bölümü yapmak suretiyle esasen mevcut olan işbirliğinin daha verimli ve sistematik hale getirilmesine de katkıda bulunmaktadır.''

Bu arada, yemek öncesinde Başbakan Erdoğan, zirveye katılan liderlerin imzaladığı ''şehrin altın defteri''ni imzaladı.