Advertisement

Hazine bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde net toplam 2 milyar 538,8 milyon lira borçlandı.

Hazinenin bugün düzenlediği yeniden ihraç şeklinde gerçekleştirilen 3 yıl (931 gün) vadeli TL cinsi, sabit kuponlu, 3 ayda bir yüzde 2 kupon ödemeli devlet tahvili ihalesinde ortalama bileşik faiz yüzde 10,01, basit faiz de yüzde 9,66 olarak belirlendi.

İhaleye nominal 1 milyar 95,3 milyon liralık teklif gelirken, nominal 437,1 milyon lira, net 427,5 milyon liralık satış yapıldı. Bu ihalede kamu kuruluşlarına net 500 milyon liralık tahvil satılırken, 251 milyon liralık teklif gelen piyasa yapıcılarının da talebi karşılandı. Kamu kurumları ve piyasa yapıcıları dahil olmak üzere bu ihalede net toplam 1 milyar 178,5 milyon liralık kağıt satıldı. Valör tarihi 16 Kasım 2011 olan bu ihalenin itfa tarihi 4 Haziran 2014.

Bu arada, 4 yıl (1631 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,25 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili de yeniden ihraç edildi. Bu ihalede reel getiri oranı bileşikte yüzde 2,54, basit yüzde 2,52 olarak belirlendi. İhalede, nominal teklif 526,5 milyon lira, nominal satış 310,7 milyon lira, net satış ise 319,3 milyon lira oldu. Bu ihalede de Hazine toplam net 1 milyar 360,3 milyon lira satış gerçekleştirdi. İhalenin valör tarihi 16 Kasım 2011, itfa tarihi ise 4 Mayıs 2016 olarak belirlendi.

Hazine böylece toplamda 2 milyar 538,8 milyon lira borçlanmış oldu.

Öte yandan Hazine yarın, 20 ay vadeli TL cinsi, kuponsuz devlet tahvili ile 4 yıl vadeli TL cinsi, sabit kuponlu, 6 ayda bir yüzde 4,5 kupon ödemeli iki ayrı devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.