Advertisement

Hazine bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde net toplam 5 milyar 187 milyon lira borçlandı.

Hazinenin bugün düzenlediği yeniden ihraç şeklinde gerçekleştirilen 20 ay (609 gün) vadeli TL cinsi, kuponsuz devlet tahvili ihalesinde ortalama bileşik faiz yüzde 10,59, basit faiz de yüzde 10,96 olarak belirlendi.

İhaleye nominal 3 milyar 377,2 milyon liralık teklif gelirken, nominal 2 milyar 685,1 milyon liralık, net 2 milyar 269 milyon liralık satış yapıldı. Bu ihalede, kamu kuruluşlarına net 500 milyon liralık tahvil satılırken, 2 milyar 266,1 milyon liralık teklif gelen piyasa yapıcılarına 1 milyar 699,6 milyon liralık tahvil satıldı. Kamu kurumları ve piyasa yapıcıları dahil olmak üzere bu ihalede net toplam 4 milyar 468,6 milyon liralık kağıt satıldı. Bu ihalenin, valör tarihi 16 Kasım 2011, itfa tarihi 17 Temmuz 2013.

Bu arada, 4 yıl (1533 gün) vadeli, TL cinsi, sabit kuponlu, 6 ayda bir yüzde 4,5 kupon ödemeli tahvil de yeniden ihraç edildi. Bu ihalede, ortalama bileşik faiz oranı yüzde 10,35, basit faiz oranı yüzde 10,10 olarak belirlendi. İhaleye nominal 377,3 milyon lira teklif gelirken, nominal 327 milyon liralık, net 323,4 milyon liralık kağıt satıldı.

Söz konusu ihalede kamu kuruluşlarına net 300 milyon liralık tahvil satılırken, net 95 milyon liralık teklif gelen piyasa yapıcılarına net 95 milyon liralık satış yapıldı. Bu ihalede, Hazine toplam 718,4 milyon liralık kağıt sattı. Valör tarihi 16 Kasım 2011 olan ihalenin itfa tarihi de 27 Ocak 2016 olarak belirlendi.

Hazine, böylece toplamda net 5 milyar 187 milyon lira borçlanmış oldu.