Advertisement

Sinir hücrelerinin nakli, farelerin beyninde sinir hücreleri arasındaki akımın iyileşmesini sağladı.

Harvard Üniversitesi'nden bilimadamlarının yaptığı araştırma, sinir hücreleri nakliyle, travma, epilepsi, Parkinson ya da ALS gibi hastalıkların beyinde neden olduğu hasarların tedavisine ışık tuttu.

Bilimadamları, sağlıklı farelerin gelişmemiş hipotalamus hücrelerini, metabolizma ve kilo kontrolünü düzenleyen leptin hormonu alıcısından yoksun yetişkin farelerinkine nakletti.

Obez yetişkin farelerin nakilden sonra zarar görmüş beyin bölgelerinde iyileşme görüldü, bu fareler zayıflayarak normal kiloya indi.

Sinir hücresi naklinin obezite tedavisinde "somut bir yaklaşım sunmadığını", obeziteye birçok etkenin neden olduğunu vurgulayan bilimadamları, açlık ve vücut sıcaklığını ayarlayan, hafıza ve yön bulmada önemli rol oynayan beynin hayati öneme sahip bölgesinin "tamirinin" sinir ve psikiyatrik hastalıkların tedavisinde benzer tekniklerin geliştirilmesi konusunda ümit verdiğini belirtti.

Araştırma "Science" dergisinde yayımlandı.