Advertisement

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) tüketici kredileri ve konut kredileri Eylül 2011 raporuna göre, tüketici kredisi ve konut kredisi kullanan toplam kişi sayısı 13 milyon 964 bin 67 kişiye, kredi miktarı ise 154,5 milyar liraya ulaştı.

Rapora göre, bu dönemde toplam kişi sayısı Temmuz-Eylül 2010'a göre yüzde 34 oranında, bir önceki üç aylık döneme göre ise yüzde 4 oranında arttı. Tüketici kredisi ve konut kredileri bakiyesi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40, Nisan-Haziran 2011'e göre yüzde 4 oranında büyüme kaydetti.

Temmuz-Eylül 2011 döneminde 2 milyon 118 bin 683 kişiye 23 milyar lira tutarında tüketici kredisi ve konut kredisi kullandırılırken, kredi kullanan kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 oranında arttı, bir önceki üç aylık döneme göre ise yüzde 16 oranında azaldı. Aynı dönemde kullandırılan kredi miktarı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 oranında, bir önceki üç aylık döneme göre de yüzde 31 oranında daraldı.

Temmuz-Eylül 2011 döneminde tüketici kredileri ve konut kredilerinin mal ve hizmet gruplarına göre dağılımında ihtiyaç kredileri yüzde 64 oranı ile en büyük paya sahipken, bunu sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 7 pay oranları ile konut ve taşıt kredileri izledi.

Aynı dönemde ihtiyaç kredileri 1 milyon 836 bin 138 kişi tarafından ve 15,1 milyar lira, konut kredileri 75 bin 63 kişi tarafından 5,3 milyar lira ve taşıt kredileri 45 bin 7 kişi tarafından 1,8 milyar lira tutarında kullanıldı.

Bir önceki yılın Temmuz-Eylül dönemine göre taşıt kredileri yüzde 2 oranında artarken, konut kredileri yüzde 22 ve ihtiyaç kredileri yüzde 2 oranında azalış gösterdi.

Bakiye açısından taşıt kredileri bir önceki yılın aynı üç aylık dönemine göre yüzde 42, konut kredileri yüzde 31 ve ihtiyaç kredileri yüzde 31 oranında arttı.

Temmuz-Eylül 2011 dönemi içinde kullananlar bazında ortalama tüketici kredisi ve konut kredisi miktarı 11,1 bin liradır. Bu büyüklük konut kredilerinde 71 bin lira ve taşıt kredilerinde 38,9 bin lira oldu.

Temmuz-Eylül 2011 dönemi sonundaki bakiye verilerine göre, ortalama tüketici kredisi ve konut kredisi miktarı 11,1 bin lirayken, bu miktar konut kredilerinde 56,9 bin lira ve taşıt kredilerinde 18,8 bin lira seviyesinde gerçekleşti.

Tüketici kredileri ve konut kredilerinde en fazla tercih edilen vade dilimi 49-72 ay aralığı oldu. Bunu 25-36 ay ile 73 ay ve üzeri vade dilimleri izledi.

Temmuz-Eylül 2011 dönemi itibariyle 3,1 milyar lira olan takipteki krediler, tüketici kredileri ve konut kredileri toplamının yüzde 2'sini oluşturdu. Bu dönemde kullandırılan tüketici kredileri ve konut kredilerinden kanuni takibe atılan kredi miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 oranında azalarak 506 milyon lira oldu. Söz konusu kredilerin yüzde 10'unu taşıt, yüzde 25'ini konut, yüzde 19'unu ihtiyaç kredileri ve yüzde 46'sını diğer krediler oluşturdu.